SYGNAŁY

Znaczenie sygnału Opis sygnału Ilustracja

A. Sygnały ogólne

START
 Uwaga! Początek kierowania

Obie ręce wyciągnięte poziomo, dłonie zwrócone wewnętrzną stroną do przodu

 

ZATRZYMAĆ
Przerwa —
koniec ruchu

Prawa ręka skierowana do góry, z wewnętrzną stroną dłoni skierowaną do przodu


 

KONIEC
Zatrzymanie
działania

 

Obie ręce połączone na wysokości klatki piersiowej

 

RUCH SZYBKI

Zakodowane gesty sterujące ru­chem, przedstawione w tabeli, wykonywane są w szybkim tempie

 
RUCH POWOLNY

Zakodowane gesty sterujące ru­chem, przedstawione w tabeli, wy­konywane są bardzo powoli

 

B. Ruchy pionowe

PODNIEŚĆ DO GÓRY

Prawa ręka skierowana do góry z dłonią skierowaną wewnętrzną stroną do przodu — wykonuje wolno ruch okrężny

 

OPUŚCIĆ DO DOŁU

Prawa ręka skierowana do dołu z dłonią skierowaną wewnętrzną stroną do przodu — wykonuje wolno ruch okrężny

 

ODLEGŁOŚĆ PIONOWA

Dłonie pokazują odpowiednią odległość

 

C. Ruchy poziome

RUCH DO PRZODU

Obie ręce zgięte, dłonie skierowane wewnętrzną stroną do góry, przedramiona wykonują powolne ruchy w kierunku ciała

 

RUCH DO TYŁU Obie ręce zgięte, dłonie skierowane wewnętrzną stroną na zewnątrz, przedramiona wykonują powolne ruchy od siebie

 

RUCH W PRAWO OD SYGNALISTY Prawa ręka wyciągnięta poziomo z dłonią zwróconą wewnętrzną stroną do dołu, wykonuje małe powolne ruchy w prawo

 

RUCH W LEWO OD SYGNALISTY Lewa ręka wyciągnięta poziomo z dłonią zwróconą wewnętrzną stroną do dołu, wykonuje małe powolne ruchy w lewo

 

ODLEGŁOŚĆ POZIOMA Dłonie pokazują odpowiednią odległość

 

D. Niebezpieczeństw

STOP
Zatrzymanie w nagłym przypadku

Obie ręce wyciągnięte do góry, dło­nie zwrócone wewnętrzną stroną do przodu

 

Uwaga: Wszystkie zakodowane gesty, przedstawione w tabeli, nie wykluczają użycia, zwłaszcza w pewnych sektorach działalności, innych dodatkowych gestów, stosowanych na podstawie przepisów szczegółowych