MER 210214 - BUDOWA I DZIAŁANIE

MER 210214 zbudowany jest z trzech identycznych i wzajemnie niezależnych przerzutników bistabilnych typu RS opartych na bramkach NOR. Na wyjściach przerzutników umieszczono diody, przez co możliwe jest zerowanie przerzutnika poprzez podanie sygnału o niskim poziomie na wyjście. Rozpatrując działanie przerzutnika typu RS należy pamiętać, że  w momencie podania zasilania na jednym wejściu musi być stan wysoki ( 1 logiczna). Powinna ona być na wejściu R ( zerującym). Inaczej układ może zachować się różnie tzn. na wyjściach może być stan wysoki lub niski (ustalony losowo). Czyli po włożeniu płytki układ należy zresetować. 

Tak wygląda układ w stanie zasadniczym. Kolorem czerwonym oznaczono zerowanie przerzutnika. 

A to poziomy logiczne po podaniu poziomu wysokiego ( np. W1 z MER 221502) oraz ponownym ustawieniu poziomu niskiego na wejściu. Jak widać z rysunku poziom wysoki ( 1 logiczna) nadal utrzymuje się na wyjściu.

Powrót do stanu zasadniczego ( niski poziom logiczny na wyjściu) jest możliwy poprzez podanie sygnału 1 na wejście R lub 0 na wyjście Q. Oto jak to wygląda:

Jak widać układ bistabilny nie stwarza większych problemów - szczególnie jak się pamięta o nietypowym zachowaniu się po włożeniu płytki do stojaka.