MER 210215 - OPIS DZIAŁANIA

Układ sterujący MER 210215 ma na zadanie 

·         sterowanie przekaźnikiem włączenia świateł drogowych

·         włączenie sygnału dźwiękowego

·         pośredniczy w wyłączeniu się świateł oraz sygnału dźwiękowego czujnikiem wyłączającym

·         pośredniczy w zerowaniu przerzutników bistabilnych po włączeniu zasilania i przy zdalnym wyłączaniu

·         powoduje włączenie sygnalizacji gdy tabor znajduje się na przejeździe (OT)

To mniej więcej tyle jeżeli chodzi o zadania do wykonania poprzez ten układ.

Rozpatrzmy teraz poszczególne fragmenty układu.

Sygnały sterujące podawane na poszczególne wejścia to :

·         Q1 - wejścia przerzutników zerowanych czujnikiem wyłączającym

·         Q2 - wejścia przerzutników zerowanych czujnikiem pośrednim

·         Qk - wejście przerzutników kontrolnych

·         SRK - do podłączenia zewnętrznego napięciowego sygnału sterującego np. z urz. srk.

·         ZS - do podłączenia napięciowego układu zerowania sieci ( po włączeniu zasilania).

·         ZK - zerowanie przerzutników kontrolnych ( poprzez zdalne wyłączenie) 

·         OT - podłączenie obwodu torowego pokrywającego przejazd

·         P - czujnik wyłączający.

Wyjścia z płytki:

·         WD - sygnał sterowania urządzeniami dźwiękowymi

·         WS - tranzystor sterujący przekaźnikiem włączenia świateł.

To tyle jeżeli chodzi o wejścia i wyjścia. Przejdźmy teraz do poszczególnych obwodów. W stanie zasadniczym żadne z wejść nie jest wysterowane tzn. można przyjąć że na wejściach występuje niski stan logiczny L. Z chwilą wykrycia taboru zbliżającego się do przejazdu, układ rozpoznawania kierunku wysteruje jeden z przerzutników kierunkowych (B1 lub B2) oraz przerzutnik kontrolny (B3).

Na wejście Qs1 podana zostaje 1 logiczna czyli plus zasilania. Sygnał ten poprzez diodę (53) przedostaje się na wejście bramki B1. Wyjście bramki B1 zmienia swój stan z 0 na 1 powodując pojawienie się 1 logicznej na bazie tranzystora (42). Tranzystor zostaje wysterowany. Wzbudza się przekaźnik WD oraz świeci dioda LED sygnalizująca włączenie układu świateł. 0 logiczne na wyjściu bramki B1 powoduje również zmianę poziomu logicznego z 0 na 1 na wyjściu bramkiB2 a tym samym na wyjściu WD ( sterowania sygnałem akustycznym).
Identycznie zachowuje się układ po podaniu 1 logicznej na wejście Q2 lub SRK.

Teraz rozpatrzmy układ wyłączenia urządzeń sygnalizacyjnych przez czujnik wyłączający.

 

Z chwilą najechania pierwszą taboru osią na strefę oddziaływania czujnika wyłączającego układ Ow (obwodu wejściowego czujnika działającego identycznie jak w przypadku MER 221502) powoduje pojawienie się 1 logicznej na wejściu układu czasowego T. Powoduje to w konsekwencji pojawienie się 1 logicznej na wejściu bramki 1 i  2 oraz wysterowanie tranzystora (41). Wysterowany tranzystor (41) powoduje przepływ prądu K-E i tym samym wyzerowanie przerzutnika B1 ( gruba niebieska linia). Na wejściach bramki 1 zmienią się poziomy logiczne na przeciwne pozostawiając równocześnie 0 logiczne na wyjściu. Zmieni się natomiast poziom logiczny niski ( 0 logiczne) na wyjściu bramki 2 powodując wyłączenie sygnalizacji dźwiękowej. Po opuszczeniu przez tabor strefy czujnika wyłączającego i po czasie 4.5 sekundy układ czasowy powróci do stanu zasadniczego, powodując wyłączenie sygnalizacji świetlnej.

 

W podobny sposób jak opisałem działają układy OT ( zajętości strefy przejazdu), zerowania przerzutników sygnałem ZS i ZK.