REZYSTOR ( OPORNIK)

Rezystory, zwane także opornikami są najczęściej spotykanymi elementami stosowanymi w obwodach elektroniki jak również w urządzeniach srk. Służą one do ograniczania prądu w obwodzie, lub ustalenia napięć w poszczególnych punktach obwodu. Rezystory mają różną rezystancję /oporność/, którą mierzy się w omach (Ω). Jednostki pokrewne to:

1 kΩ =   1000 Ω    ;    1 MΩ  =  1000 kΩ

Ważnym parametrem oporników jest ich obciążalność, to znaczy maksymalna moc, jaką można na nim wydzielić bez szkody dla niego. Moc tę podaje się w watach /W/. Produkowane są rezystory o mocy 0,125 W, 0,25 W, 0,5 W, 1 W, 2 W i większe np w obwodach srk rzędu 40W i 100W. Jest to dość istotny parametr, gdyż po przekroczeniu dopuszczalnej mocy rezystor może się spalić. Rezystory można łączyć szeregowo i równolegle, zwiększając ich obciążalność i zmieniając oporność. Na schematach rezystory oznacza się w ten sposób:

 Łączenie rezystancji.

Połączenie szeregowe.

Jak widać ze schematu oporność wypadkowa jest sumą poszczególnych oporności składowych. Należy pamiętać, że przez cały układ przepływa taki sam prąd I. Całkowity spadek napięcia (U) jest sumą spadku napięcia ( potencjału) na każdym rezystorze. Czyli U= U1 + U2 + U3. 
Pozostałe wartości obliczamy ze wzoru na prawo oma U = IR ( I = U/R ; R = U/I)

Połączenie równoległe

Przy połączeniu równoległym do każdego opornika przyłożone jest takie samo napięcie. Prąd wypadkowy jest natomiast sumą prądów płynących przez każdy opornik.
Rezystancję wypadkową przy połączeniu dwóch oporników możemy obliczyć ze wzoru :

Większa ilość oporników wymaga niestety innego wzoru :

Oznaczenia na rezystorach

Na rezystorach znajdziemy oznaczenia : zawsze wartość oporności, czasami: tolerancję, moc (W) i typ. Wartości oporności i tolerancja często oznakowana jest kolorowymi paskami ( kropkami) lub inną metodą . Oto kilka przykładów.

 

Zobaczmy jaki to opornik : czerwony to 2; brązowy to 1; żółty to 4 zera ( trzeci kolor to ilość zer) czyli 210000 Ω  = 210 k Ω.
Ostatni pasek to tolerancja .

Inny sposób oznaczeń :

 

To chyba wszystko co wiedzieć powinien każdy automatyk.