TRIAK

 

Triak jest ot element półprzewodnikowy należący do rodziny tyrystorów. Ma pięciowarstwową strukturę n-p-n-p-n, pod względem funkcjonalnym jest odpowiednikiem dwóch tyrystorów połączonych antyrównolegle (przeciwsobnie i równolegle). Działanie triaka jest analogiczne do przeciwsobnego połączenia dwóch tyrystorów. 
Triak posiada jedną bramkę - włączenie następuje niezależnie od polaryzacji (w przeciwieństwie do tyrystora, który może być załączony tylko jeśli potencjał anody jest większy od potencjału katody). Przełączenie triaka następuje pod wpływem ujemnego prądu bramki. Działa w obu kierunkach polaryzacji i zachowuje się jak tyrystor w dodatniej części swojej charakterystyki (stan blokowania bądź przewodzenia) - charakterystyka triaka jest symetryczną względem początku układu charakterystyką tyrystora

Triak ma trzy końcówki, 2 anody A1 i A2 oraz bramkę G. Triaki przewodzą prąd zmienny w obu kierunkach, a napięcie przełączania regulowane jest prądem bramki. Używane są jako łączniki dwukierunkowe, przekaźniki oraz regulatory mocy.

  

Główną pozytywną cechą triaka jest przewodzenie prądu zmiennego.