Wstęp

  Nowości

Automatyka

Podzespoły

Elektronika

Testery i próbniki

Diagnostyka

Artykuły

BHP i P.poż

Galeria

Programy

Humor

Prawo

Linki


Opisy niektórych podzespołów stosowanych w urządzeniach srk.

 1. Opisy przekaźników oraz niektórych zespołów ERL.
  a. Przekaźniki czasowe w systemach SRK
  b. Zestawy elektroniczne stosowane w urządzeniach srk.

 2. Przekaźniki ZPG blokady Eap-94
  a. Ogólny opis pracy przekaźnika ZPG blokady Eap-94.
  b. Zachowanie się przekaźnika ZPG w momencie chwilowej zajętości odcinka torowego It.
  c. Zachowanie się przekaźnika ZPG w momencie chwilowej zajętości odcinka zwrotnicowego Iz.
  d. Samoczynne zwolnienie się zastawki przy chwilowym zaniku napięcia
 3. Przekaźnik ZPG 10101, 10102, 10103 opis działania i możliwe usterki ZPG 10101
  a. Szczegółowy opis działania
  b. Skrócony opis.
 4. Przekaźnik ZPG 20103 ( blokada Eap) 
 5. Zmodernizowany układ zwrotnicowy z ERL 11014
 6. Zespół -N-86F - układ nastawczy.
 7. Zespół N-86F współpracujący z zamkiem UZE-01
 8. Zespół ERL stosowane w obwodzie świateł sygnalizatorów. 

 9. Schematy wewnętrznych połączeń zespołów ERL:

·         Schemat wewnętrznych połączeń zespołu ERL 10001

·         Schemat wewnętrznych połączeń zespołu ERL 10014

·         Schemat wewnętrznych połączeń zespołu ERL 10015

·         Schemat wewnętrznych połączeń zespołu ERL 10016

·         Schemat wewnętrznych połączeń zespołu ERL 10016/1

·         Schemat wewnętrznych połączeń zespołu ERL 10016/2

·         Schemat wewnętrznych połączeń zespołu ERL 10016/3