Zestaw ERL 11014 zastosowany w jednofazowym obwodzie nastawczym.

 

Stan zasadniczy ( położenie plusowe) 

 

Rys. 1. Stan zasadniczy ( plusowy).

Zakładamy, że rozjazd został przełożony do położenia plusowego. W związku z tym przekaźnik nastawczy N + jest wzbudzony, podtrzymywany magnetycznie ( stan beznapięciowy).
Wzbudzony jest również przekaźnik Kn+ w obwodzie: trafo MFV, zac.19 ERL, zestyk 16-17 Or, 6-5 i 9-10 N+, żyła 2, zestyk 2-3 napędu N1, żyła 2, zestyk 2-3 napędu N2, dioda D1, żyła 4, zestyk 12-11 Or, zac. 27 ERL, zestyki bierne pKr i pKd, zac. 26 ERL, zestyki 12-11 N-, 3-4 Or, cewka przekaźnika Kn+, zestyki 8-7 Kn-, 15-16 N+, żyła 1, zestyk 12-11 napędu N1, uzwojenie silnika N1, żyła 3, zestyk 14-13 Or, zac. 14 ERL, Rezystor R1, trafo MFV.
Przekaźnik Kn wzbudza się pod wpływem napięcia wyprostowanego jednopołówkowo przez diodę D1. Obwód kontroli położenia zasilany jest prądem zmiennym.
W celu zapewnienia pewnego trzymania w stanie czynnym przekaźników Kn w obwód ich zasilania dodano kondensator C1.

Rozpoczęcie cyklu przestawiania rozjazdu do położenia minusowego.

Przekładamy rozjazd do położenia minusowego. W tym celu naciskamy na przycisk minusowy. 

 

Rys. 2. Naciśniecie przycisku minusowego – odwzbudzenie się N+.

Pierwszą rzeczą po naciśnięciu przycisku minusowego jest odwzbudzenie się przekaźnika nastawczego N+ poprzez podanie napięcia na uzwojenie „B”. Przekaźnik nastawczy N jest przekaźnikiem z podtrzymaniem magnetycznym (tzw. remanentowy).
Z chwilą odwzbudzenia się przekaźnika N+ jego zestyk 1-2 usunie bocznikowanie uzwojenia przekaźnika Or. Przekaźnik Or wzbudza się. Jego uzwojenie włączone jest szeregowo z uzwojeniem „B” przekaźnika N+ . Obwód z odwzbudzonym Or pokazano na rys. 3.
Odwzbudzony przekaźnik nastawczy N+ ( oraz Or co na rys. 2 chwilowo nie jest pokazane) powoduje również odwzbudzenie się przekaźnika kontroli położenia Kn+.

Skutki wzbudzenia się przekaźnika Or – wzbudzenie się N- . 

Obecnie mamy odwzbudzony przekaźnik Kn+ oraz Kn- a wzbudzony Or.
Na skutek wzbudzenia się Or na uzwojenie „F” przekaźnika N- zostanie podane napięcie w obwodzie jak na rys. 3. 

Rys. 3. Obwód zasilania uzwojenia „F” przekaźnika N-. 

Na skutek tego wzbudzi się przekaźnik N-. Jego zestyk wewnętrzny spowoduje odcięcie zasilania do uzwojenia „F”. Tym samym przez uzwojenie przekaźnika Or przestaje płynąc prąd. Jednakże przekaźnik nie opada, ponieważ jest opóźniony na opadanie.
Obwód sterujący wygląda teraz tak jak pokazano na rys. 4. 

Rys. 4. Przekaźnik N- jest w stanie czynnym ( wzbudzony ) z podtrzymaniem magnetycznym

Obwód nastawczy.

Wzbudzony przekaźnik Or swoimi zestykami czynnymi umożliwia wysterowanie napędów zwrotnicowych. Równocześnie prąd nastawczy płynąc przez uzwojenie pierwotne transformatora  powoduje indukcje napięcia na uzwojeniu wtórnym. To napięcie jest następnie prostowane przez układ prostujący i podawane na uzwojenie podtrzymujące przekaźnika Or.
Obwód nastawczy do pierwszego napędu przedstawia rys. 5.

Rys. 5. Obwód nastawczy ( dla pierwszego napędu. 

Po przestawieniu się napędu 1 obwód będzie wyglądał tak jak na rys. 6.

Rys. 6. Obwód nastawczy napędu drugiego.

Ustawienie napędu 1 i 2 w położeniu minusowym. 

Po przełożeniu się obu napędów do położenia minusowego zestyki napędów rozewrą obwód do prądu nastawczego. Na skutek tego odwzbudzi się przekaźnik Or, bo przez uzwojenie pierwotne transformatora nie będzie płynął żaden prąd.
Po odwzbudzeniu się przekaźnika Or wzbudzi się przekaźnik Kn-. Układ wraca do stanu spoczynkowego i jest przygotowany do ponownego przełożenia rozjazdu z położenia minus do położenia plus.
 

 

Rys. 7. Obwód przekaźnika Kn-.  

Opisane powyżej obwody niczym się praktycznie nie różnią od innych obwodów np. na przekaźnikach JRJ oraz ERL 11012.

Obwód kontroli rozprucia. 

 

Rys. 8. Obwód kontroli rozprucia. 

W przypadku rozprucia zwrotnicy i występuje niezgodność położenia zestyków napędu zwrotnicowego ze stanem przekaźników nastawczych. W konsekwencji tego bocznikowane jest uzwojenia przekaźnika kontrolnego. W obwodzie kontrolnym płynie zwiększony prąd powodujący znaczny spadek napięcia na rezystorze R1. Napięcie to poprzez zestyk odwzbudzonego przekaźnika Iz ( oczywiście odcinek mus wykazywać zajętość ) oraz układ prostowniczy powoduje wzbudzenie się przekaźnika Kr a tym samym pKr. Dopóki pKr jest wzbudzony to nie ma możliwości wzbudzenia się przekaźnika Kr – uniemożliwia to zestyk czynny pKr pomiędzy zaciskami 26-27 ERL.
Warto zaznaczyć, że prąd płynący w obwodzie kontrolnym podczas rozprucia nie jest prostowany przez diody D1 lub D2.Dlatego w zespole ERL zastosowany jest układ prostownika umożliwiającego wzbudzenie się przekaźnika Kr.
Usuniecie rozprucia możliwe jest po zgodnym ułożeniu rozjazdu w stosunku do przekaźników nastawczych oraz użyciu przycisku Kr ( lub poprzez odłączenie napięcia z zacisku 21 ERL – wtedy brak rejestracji rozprucia. Wtajemniczeni wiedzą o co chodzi.  ).

Kontrola doziemienia kabla. 

Rys. 9. Obwód kontroli doziemienia.

Obwód jest tak zaprojektowany, że pojawienie się oporności mniejszej niż 10 kΩ pomiędzy  ziemią a którąkolwiek żyłą ( pomiędzy żyłą kabla lub przewodem a zaciskiem 20 ERL) spowoduje wzbudzenie się przekaźnika Kd ( kontroli doziemienia). Wzbudzony Kd powoduje wzbudzenie się przekaźnika pKd – jego odwzbudzenie może nastąpić tylko poprzez rozwarcie zestyku przycisku oKd umieszczonego w obudowie ERL.