OBWÓD NASTAWCZY Z N-86F

Zespół N-86F służy do sterowania trójfazowymi napędami zwrotnicowymi za pomocą sześciu żył. Jest to rozwinięcie układu N-86 z zastosowaniem przekaźników JRF w zamian za JRK. Aby umożliwić zastosowanie układu w urządzeniach opartych na przekaźniki JRK, opracowano moduł nastawczy umieszczony w obudowie przekaźnika JRK11 .
Znajdują się w nim dwa przekaźniki ochronne  Or i 2Or. Schemat układu przedstawia rys. 1.
Przekaźnik 2Or uruchamiany jest układem czasowym, mającym na zadanie ograniczenia czasu przestawiania rozjazdu. Działa on w ten sposób, że wzbudza się natychmiast po wzbudzeniu przekaźnika Or a odwzbudza się po czasie 15 sek. lub natychmiast po odwzbudzeniu się Or. Układ czasowy zabezpiecza napęd przed uszkodzeniem spowodowanym nadmiernym czasem pracy np. przy przeszkodzie w przestawianiu. 

 

 

Rys. 1

 

Również obwód sterujący – przedstawiony na rys. 2 - różni się trochę od popularnych układów nastawczych. Otóż z powodu dużej oporności uzwojenia zwalniającego przekaźnika nastawczego ( a tym samym małym prądem pracy) są one zbocznikowane kondensatorami elektrolitycznymi o wartości 470uF. Ich prąd ładowania powoduje wzbudzenie się przekaźnika Or. 

 

 

Rys. 2

 

Rezystancja przekaźnika Or nie pozwala natomiast na wzbudzenie się szeregowo połączonego z nim przekaźnika nastawczego. Jest to możliwe dopiero po zbocznikowaniu uzwojenia rezystorem poprzez zestyk 12-21 przekaźnika 2Or.
Układ kontroli położenia składa się transformatora 220/110V, zestawu PZ-01 umieszczonego w napędzie końcowym oraz przekaźników kontrolnych. Prąd kontrolny przemienny o napięciu 110V płynie do ostatniego napędu przez dwie żyły. Tam napięcie przemienne jest obniżane za pomocą transformatora oraz prostowane. Wyprostowane napięcie zasila przekaźnik Kn poprzez następne dwie żyły kabla. Z tego wynika, że mamy ciągle kontrolowane cztery z sześciu żył kabla. Dzięki takiemu rozwiązaniu, każde zwarcie żył nie jest groźne albo pomijany jest układ prostowniczy lub zwierane jest napięcie stałe zasilające przekaźnik Kn. Prąd zmienny nie jest w stanie uruchomić przekaźnika JRF na prąd stały.
Obwód kontrolny przedstawiono na rys. 3. Mały pobór prądu przez układ kontroli położenia umożliwia zasilanie obwodu kontrolnego z przetwornicy sygnałowej.

 

 

Rys. 3

 

Ciekawym rozwiązaniem jest układ kontroli rozprucia. Pokazany jest on na rys. 4.

 

 

 Rys. 4

 

Przekaźnik Kr w stanie zasadniczym jest wzbudzony. Odwzbudza się w przypadku braku Kn i równoczesnym zajęciu odcina Iz. Odwzbudzony przekaźnik Kr swoim zestykiem powoduje rozładowanie się kondensatora poprzez licznik. Ponowne wzbudzenie może się odbyć tylko poprzez przycisk Kr przy wzbudzonym przekaźniki Iz oraz któregoś Kn lub przekaźnika Or.
Należy pamiętać ze obwód kontrolny nie może być zasilany z tego samego obwodu zasilania co Or ponieważ wyłączenie napięcia nastawczego powoduje równoczesne odłączenia napięcia obwodu sterowania.
Do zacisków 26-27 i 28-29 można dołączyć dodatkowo po jednym przekaźniku kontroli położenia. Mogą to być przekaźniki JRK na napięcie 12V lub JRF na napięcie 24V.

 

 

 

Rys. 5. Schemat połączeń obwodu nastawczego z N-86F.