Obwód nastawczy z N-86F współpracujący z zamkiem UAZ-01

Urządzenia mechaniczne z elektrycznymi napędami zwrotnic wymagają mechanicznych uzależnień i elektrycznego sterowania zwrotnic. Można to uzyskać np. za pomocą zamka elektromagnetycznego UZA-01. Zastępuje on w pewnym sensie pulpit oraz jest on zarazem elementem zależności.  Schemat takiego obwodu – skrócony do minimum – znajduje się na rys. 1.

 

 

 

Rys. 1.


W stanie zasadniczym zwrotnica znajduje się w położeniu „plusowym”.
W elektromagnetycznym zamku „plusowym” świeci się żółta lampka nad przyciskiem P2 sygnalizująca położenie zwrotnicy. Klucz zależności znajduje się w zamku elektromagnetycznym . Jego wyjęcie i włożenie go zamka zależności jest możliwe po uprzednim naciśnięciu przyciski P1 . Oczywiście rozjazd musi być w położeniu „plusowym”. Obwód ten pokazano na rys. 2.

 

Rys. 2

W przypadku gdy naciśnięcie przycisku P1 nie powoduje zaświecenia się lampki zielonej i nie można wyjąć klucza z zamka elektromagnetycznego, należy wtedy zerwać plombę ręcznego zwolnienia klucza zależnościowego, trzymać naciśnięty przycisk ręcznego zwolnienia klucza, przekręcić  i wyjąć go z zamka.

Przestawianie zwrotnicy.

W celu przełożenia zwrotnicy z położenia „plus” do „minus” należy przekręcić i wyjąć klucz z zamka zależnościowego na ławie dźwigniowej a następnie włożyć do „plusowego zamka elektromagnetycznego danej zwrotnicy i przekręcić. Gdy w obu  zamkach elektromagnetycznych „plus” i „minus” danej zwrotnicy znajdują się klucze możemy po uprzednim sprawdzeniu niezajętości zwrotnicy przez tabor sterować zwrotnicą. W zamku elektromagnetycznym „plus” naciskamy przyciski P3 ( symulacja niezajętości zwrotnicy) a w zamku minusowym przycisk P2 ( sterujący). Wtedy w zamku elektromagnetycznym „plusowym” gaśnie lampka żółta położenia zwrotnicy a na tablicy kontrolnej zaświeci się lampka czerwona sygnalizująca pracę napędu zwrotnicowego. Po zakończeniu przestawiania zwrotnicy na zamku elektromagnetycznym „minusowym” zapali się lampka żółta sygnalizująca kontrolę zwrotnicy w położeniu „minusowym”.

 

 

Rys. 3

Dalszy obwód jest identyczny jak sterowany przyciskami.

Rozprucie zwrotnicy.

Tutaj napotykamy pewien problem. Otóż w przypadku gdy w obu zamkach elektromagnetycznych znajdują się klucze a z jakiegoś powodu tabor rozpruje zwrotnicę to niestety nie nastąpi widoczna sygnalizacja rozprucia – rys. 4. Dlatego też należy unikać sytuacji gdy w obu zamkach elektromagnetycznych znajdują się klucze a obsługa nie jest w trakcie ustawiania drogi przebiegu.

 

Rys. 4.

Dopiero brak jednego z kluczy przerywa obwód kontroli rozprucia poprzez rozwarty zestyk 12-22.