Skrócony opis przekaźników ZPG 101..

 

ZPG 10101

Schemat ideowy pokazano na rys. 1.

 Rys. 1 

 

Jest to pierwszy przekaźnik grupowy, współpracujący z EON. Niestety posiada jedną zasadniczą wadę  - w trzecim etapie pracy ( zajazd osi z 1 strefy EON) następuje swoisty hazard czasowy. Mianowicie zestyk H1 zwiera uzwojenie przekaźnika  „W”  który w tym momencie powinien się odwzbudzić, ale równocześnie podaje napięcie wzbudzenia na przekaźnik „Z”. Jeżeli „W” odwzbudzi się szybciej niż przekaźnik „Z” się wzbudzi to zastawka nie zwolni. Zestyk 14-24 przekaźnika „W” przerwie obwód zasilania przekaźnika „Z”.

Sytuacje tą przedstawiono na rys. 2.

 

 

Rys 2.

 

Takiej możliwości pozbawiony jest następny typ przekaźnika – ZPG 10102.
Należy zwrócić uwagę na ilość zacisków na listwach. Spotyka się przekaźniki z listwami na 16, 17 i 18 zacisków. Każda z odmian posiada inną numerację wyjść zacisków przekaźników. Obecnie posiadam tylko odmiany z 16 i 18 zaciskami. Opcja z 18 zaciskami posiada dodatkowo zestyk bierny przekaźnika „Z”. Niestety – spotkałem się kiedyś z opcją 17 zacisków, ale nie posiadam rozszycia tego obwodu.
Co najciekawsze – wszystkie opcje posiadają taką samą nazwę – ZPG 10101.
Ale nie jest to niestety pierwszy przypadek, że taki sam ( z nazwy) element różni się znacznie od swojego imiennika. ( np. EON 1 – cienkie i grube płytki montażowe a tym samym złącza wchodzące do gniazd kosza). 

 

ZPG 10102 

 

Schemat zmodernizowanego przekaźnika grupowego – ZPG 10102 przedstawiono na rys. 3.
 


Rys. 3 

 

Tutaj jak widać, zastosowano inny przekaźnik H2. Posiada on dwa zestyki. Dodatkowy zestyk (7-8) włączony w obwód przekaźnika „W” pozwala na rozwieranie obwodu bocznikowania tego przekaźnika w momencie wzbudzenia się H1 przy odwzbudzonym H2. Sytuację ta przedstawiono na rys. 4.

 

 

Rys. 4


Niestety – „nie ma róży bez kolca”. To opcja wymaga sprawdzania, czy w przypadkiem nie wzbudza się przekaźnik „Z” w momencie, gdy H1 i H2 jest odwzbudzony, „W” jest wzbudzony a nastąpiło sklejenie się zestyku 7-8 przekaźnika H2. Można to sprawdzić zwierając zacisk 17-8 listwy Lz. Sytuację przedstawiono na rys. 5. 

Rys. 5.

 

Powodowałoby to przedwczesne zwolnienie zastawki lub bloku Pu !!!!!

 

Fabrycznie tak ustawiono wartości rezystorów R1 i R2, aby zależność ta była spełniona. Powinny być to stałe rezystory o wartości 39 Ω  i 100 Ω   ( ale często spotykam poprzednie wartości 100 Ω   i 120 Ω   lecz odpowiednio zbocznikowane). Tych rezystorów nie powinno się regulować – może to robić wyspecjalizowany serwis. Przekaźnik działający niewłaściwie powinien być oddany do serwisu.
Przekaźniki ZPG 10102 przystosowane są do zasilania napięciem wyższym o 50% tj. do napięcia 18,5V. Oczywiście standardowe napięcie zasilania to 12V

ZPG 10103 

I teraz najnowsza ( przynajmniej ostatnia jaką znam) wersja ZPG. Jest to chyba najciekawsza i najbezpieczniejsza wersja. Zbudowana jest podobnie jak ZPG 10102 lecz posiada tylko jeden rezystor o oporności 39 Ω. Schemat przedstawiono na rys. 6.

 


Rys 6.

 

Tutaj jak widać nie ma możliwości wzbudzenia się przekaźnika „Z” przy sklejeniu się zestyku 7-8 przekaźnika H2.

 

 

Rys. 7.

 

Zwarcie zestyku 7-8 przekaźnika H2 powoduje zbocznikowanie uzwojenia przekaźnika „Z”.
Również brak przejścia na zacisku 15-25 nie może spowodować wzbudzenia się przekaźnika „Z”. 

 

Przekaźnik ZPG w obwodzie przekaźnika Kzw. 

 

Bardzo często się zdarza, że przy wymianie urządzeń „Neptun” na  EON pozostawia się zestyk przekaźnika „Z” w obwodzie Kzw. Jest to poważny błąd. Powinno się stosować zestyk czynny ( np. 11-7) przekaźnika „W”. Zestyk ten nie jest wykorzystany w obwodach zwolnienia bloku Pu – a ten właśnie jest kontrolowany w Kzw.
Załóżmy, że pozostał zestyk przekaźnika „Z”. Przekaźnik ten wzbudza się, gdy pociąg praktycznie już zjeżdża ze strefy EON. Znajduje się już tylko na drugiej strefie. Jeżeli pociąg porusza się w miarę wolno to przekaźnik Kzw zdąży się wzbudzić nim pociąg opuści drugą strefę. Przy szybkiej jeździe przekaźnik Kzw ma szanse sie nie wzbudzić a tym samym nie zwolni blok Pu..
Zestyki bierne przekaźnika „W” wchodzą w skład obwodu bloku Ko oraz w obwodzie sygnałowym („gaszenie” semafora).