Zasada działania przekaźnika ZPG przy współpracy z odcinkami izolowanymi It i Iz oraz EON-3.
Na przykładzie fragmentu przekaźnika grupowego blokady Eap 94.

 

 

  Rys. 1 – Stan zasadniczy.

 

 

Rys. 2 – Podanie semafora na sygnał „Wolna droga” – odwzbudza się Kc a wzbudza Kpz.

 

 

  Rys 3 – Zajętość odcinka torowego It – wzbudza się przekaźnik W oraz Kc a odwzbudza się Kpz

 


Rys. 4 – Wzbudzony przekaźnik W „podwiesza” się na własnym zestyku mostkując zestyki przekaźników  Kc i Kpz

 

.

Rys. 5. Wjazd pociągu na odcinek zwrotnicowy Iz.

 

 

 

Rys. 6 - zwolnienie odcinak torowego It. Wzbudza się przekaźnik Z zwalniając zastawkę.

 

Przy wykorzystaniu urządzenia EON- 3. zasada działania jest taka sama przy czym zestyk przekaźnika It zastąpiony jest zestykiem H1 a zestyki Iz - zestykami H2.
Oczywiście przekaźnika H2 w tym przypadku posiada dwa zestyki.

 

 

Rys 7. Współpraca z EON-3.