Inne przypadki nieprawidłowości działania ZPG.

 

Niestety zdarza się, że zastawka samoczynnie zwolni a nie powinna w żadnym przypadku. Wiem to niestety z własnego doświadczenia jak i z sygnałów innych monterów. Dzieje się tak przy zastosowaniu odcinków torowych jako strefy oddziaływania. I to z tego co wiem – tylko przy chwilowym zaniku napięcia sieci. Innych przypadków nie znam. 

Prawdopodobną przyczyną są niewłaściwe czasy opadania i wzbudzania się przekaźników Iz i It. Często wykorzystywane są przekaźniki pIz.. A to już młyn na nieprawidłowe działanie – niestety.
Załóżmy, że przekaźnik It jest szybszy niż Iz ( np. Iz ma zatarte łożyska lub niewłaściwe rozwierane zestyki).

 

Następuje zanik napięcia.

Zestyk przekaźnika It przerywa obwód a Iz jeszcze nie. Wzbudza się przekaźnik „W” ( symulacja jazdy pociągu – zajętość pierwszej strefy). Następnie odwzbudza się przekaźnik Iz ( symulacja jazdy pociągu – zajętość pierwszej i drugiej strefy). 

 

Powrót napięcia sieci.

Szybszy przekaźnik It wzbudza się a Iz nadal jest odwzbudzony ( dopiero ciężko pracuje nad wzbudzeniem). Wzbudza się przekaźnik „Z”. Zwalniając zastawkę!!!!!!. ( symulacja jazdy pociągu – zjazd pociągu z pierwszej strefy). 

 

Jak temu zapobiec ????.

Nietypowe rozwiązanie ( nie ma takiego w albumie) to zastosowanie dodatkowego przekaźnika na 220V jako przekaźnika kontroli sieci. Jego zestyk w przypadku braku napięcia sieci przerywałby obwód napięcia stałego na przekaźnik ZPG ( np. minus na bezpiecznik). Ale tak jak wspomniałem – nie jest to chyba zatwierdzone rozwiązanie, więc stosować nie wolno. Chyba, że już ktoś to zatwierdził lub w inny sposób rozwiązał problem. 

 

Inne rozwiązanie to zastosowanie EON-3. Tam raczej zanik napięcia niczemu nie przeszkadza.