Chwilowa zajętość pierwszego odcinka torowego It.

 

 

Rys1. Zajętość It.

 

 

Rys 2. Zajętość ponowne stwierdzenie wolności It. 

 

Jak z tego wynika, po odwzbudzeniu się przekaźnika It wzbudza się przekaźnik "W". Równocześnie odwzbudza się przekaźnik sygnałowy ( zajętość odcinka) a tym samym wzbudza się przekaźnik Kpz a wzbudza Kc. Minus napięcia jest podawane na zestyk "F" przekaźnika It poprzez zestyk  W 22-12. Również poprzez ten zestyk podawany jest minus napięcia na przekaźnik „W”. Czyli Przekaźnik „W” podtrzymuje się na własnym zestyku.
Ponowne wzbudzenie się przekaźnika It ( utrata przyczyny zajętości) powoduje odwzbudzenie się przekaźnika „W”. Dzieje się tak dlatego, że minus napięcia podawany jest na drugi biegun uzwojenia przekaźnika „W” poprzez zestyki przekaźnika It i Iz. Odwzbudzony przekaźnik "W" odcina minus zasilania do uzwojenia przekaźnika "W" oraz do zestyków przekaźników It i Iz. Układ wraca do stanu spoczynkowego.

 

 

Rys 3. Stan spoczynkowy.

 

Sumując - chwilowa zajętość odcinka torowego It nie może spowodować zwolnienia zastawki.