Chwilowa zajętość pierwszego odcinka zwrotnicowego Iz

 

Rys 1. Stan po podaniu semafora na sygnał zezwalający.

 

 

Rys 2. Chwilowa zajętość odcinka zwrotnicowego Iz.

 

Jak widać na schemacie, odwzbudzenie się przekaźnika Iz nie powoduje żadnych zmian w zespole ZPG. Jedynie co się stanie to wygaśniecie semafora a tym samym wzbudzenie się Kc i odwzbudzenie Kpz ( tego już nie uwidoczniłem na schemacie bo jest to nieistotne dla działania ZPG w tym przypadku).