IMPULSATOR TK-I/4n ORAZ TK-I/2+

Impulsator o podobnej ( zmodyfikowanej) wersji dostępny jest w firmieTELEKOM-Oleszno”  http://www.telekom-oleszno.pl/

Impulsator TI-/4n służy do sterowania półsamoczynną sygnalizacją świetlną zbudowaną w oparciu o dwa sygnalizatory drogowe oraz żarówkowe latarki draga. Zamiast latarek drąga można włączyć następne dwa sygnalizatory drogowe.

Sterowanie światłami może odbywać się z czterech różnych źródeł np. Awaryjnego włączenia sygnalizacji, przekaźnika lub przycisku zamykania, przekaźnika lub zestyków napędu wykrywającego wychylenie się drąga o 10 od pionu.

 Awaryjne wyłączenie jest realizowane za pomocą ocięcia minusa zasilania do sygnalizatorów – o czym należy pamiętać przy podłączaniu pulpitu sterującego. Można by zaprojektować wyłączenia minusa poprzez zestyk dodatkowego przekaźnika ale było by to raczej niezbyt praktyczne różnych powodów.

Każdy obwód sygnalizatora oraz drąga posiada kontrolkę w postaci diody LED. Kontroluje ona w stanie zasadniczym ciągłość żarówek w obwodzie, a w czasie włączenia sygnalizacji – pulsuje. Ciemna dioda oznacza przerwę w obwodzie np. z powodu przepalenia się żarówki czy bezpiecznika.

Obwód żarówek zamyka się w następującym ciągu : plus zasilania, żarówka 12V/24W, żarówka 12V/24W, bezpiecznik, układ impulsatora, wyjście 7 (minus) impulsatora, zestyk wyłącznika GW ( wyłączenia sygnalizacji), minus zasilania.

tk4.jpg

1.       Wyjście kontrolne KS S1B

2.       Wyjście kontrolne KS S1A

3.       Wyjście zasilające S1A

4.       Wejście napięcia zasilającego Uz1 (+24V)

5.       Wejście napięcia zasilającego Uz2 (+24V)

6.       Wejście napięcia zasilającego Uz3 (+24V)

7.       Masa impulsatora (-24V)

8.       Wyjście zasilające S1B

9.       Wyjście zasilające D1

10.   Wyjście kontrolne D1

11.   Wyjście zasilające D2

12.   Wyjście kontrolne D2

Impulsator TI/2+ służy do sterowania półsamoczynną sygnalizacją świetlną zbudowaną w oparciu o dwa sygnalizatory drogowe oraz diodowe latarki draga. Sterowanie sygnalizacją odbywa się identycznie jak w wersji poprzedniej. Jedyna zmiana to brak kontroli ciągłości i świecenia latarek drąga. Również inne jest przeznaczenie wyjść o poszczególnych numerach.

 

tk2.jpg

13.    Wyjście D2

14.   Wyjście D1

15.   Wyjście kontrolne S1B

16.   Wyjście kontrolne S1A

17.   Wyjście zasilające S1B

18.   Wejście napięcia zasilającego Uz1 (+24V)

19.   Wejście napięcia zasilającego Uz2 (+24V)

20.   Wejście napięcia zasilającego Uz3 (+24V)

21.   Masa impulsatora (-24V)

22.   Wyjście zasilające S1A