Przyrząd pomiarowy PAMAR MS.

 


Przyrząd pomiarowy PAMAR-MS jest urządzeniem umożliwiającym pomiar i analizę sił występujących w układzie napęd zwrotnicowy – zwrotnica. Stosuje się go do pomiaru siły nastawczej, oporów przestawiania rozjazdu a także siły trzymania (z wykorzystaniem zewnętrznego źródła wymuszenia siły). Można również wykorzystać przyrząd pomiarowy PAMAR-MS do pomiaru siły oddziaływania zwrotnicy na napęd zwrotnicowy podczas przejazdu taboru jak również określać wartość siły oddziaływania iglic rozjazdu na napęd zwrotnicowy w stanie ustalonym.
Opis urządzenia znajduje się
TUTAJ a instrukcja obsługi TUTAJ. Miałem okazję zapoznać się z tym przyrządem w praktyce – moim zdaniem jest on bardzo dobry. Nie spotkałem się jeszcze z innym lepszym przyrządem od niego.

 

Przyrząd przygotowany do pomiarów.