Układ nastawczy N86-TK

 

Układ nastawczy N86-TK posiada bezterminowe świadectwo dopuszczenia do eksploatacji typu wydane przez Prezesa UTK NR:

PL 56 2016 0053, orazBezterminowe świadectwo dopuszczenia do stosowania na liniach kolejowych zarządzanych przez PKP PLK S.A. zgodnie zprocedurą SMS-PW-17 NR: D/IAT/08/2016

 

Układ ten przeznaczony jest do sterowania nastawianiem zwrotnic i wykolejnic kolejowych za pomocą elektrycznych napędów zwrotnicowych wyposażonych w silniki trójfazowe pracujące w klasycznym układzie sterowania 6-cio przewodowego, zawierającego (dla celów kontroli położenia) tzw. przetwornik zwrotnicowy PZ-TK/01. Układ umożliwia współpracę z napędami: EEA4, EEA5, S700K, S700KM, EBISWITCH 700, EP600, S700, L 700H, L826H oraz z każdym napędem zwrotnicowym posiadającym sześcioprzewodowe okablowanie zgodne ze standardem N86.

Układ N86-TK jest funkcjonalnie równoważny klasycznym układom N86. Tak jak one przeznaczony jest do montażu na płycie JAZ. Jest on zbudowany jest w oparciu o przekaźniki małogabarytowe firmy Hengstler i przeznaczony jest do sterowania napędami pojedynczymi i sprzężonymi, wyposażonymi bądź nie w kontrolery położenia iglic.

Poprzez zastosowanie w/w przekaźników, oraz dzięki nowym rozwiązaniom w budowie układu nastawczego (praca przekaźników w obwodach bez prądowych), producent udziela 30 lat gwarancji na bezawaryjną pracę przekaźników w układzie N86-TK. W okresie gwarancyjnym nie wymagają one obsługi technicznej, co znacznie obniża koszty eksploatacji układu.

 

N86-TK(2)

 

Układ N86-TK  zbudowany jest z dwóch części – układu wykonawczego opartego o przekaźniki H-464 firmy Hengstler i dwukanałowego układu sterowania z mikrokontrolerami wspomagającymi układ wykonawczy.

Wszystkie sygnały informujące o stanie funkcjonalnym przekaźników są dołączane do układów mikroprocesorowych poprzez transoptory. Zapewnia to galwaniczne oddzielenie obydwu układów.

Układ wykrywania przepływu prądu nastawczego zbudowany jest w oparciu o przekładnik prądowy. Wykrywa on przepływ prądu w gałęzi zasilającej silnik napędu zwrotnicowego gdy jego wartość jest większa od 400 mA.

W procesie przestawiania napędu napięcie nastawcze jest odłączane przez układ po stwierdzeniu braku przepływu prądu (co może świadczyć o uzyskaniu krańcowego położenia napędu) lub po upływie 15 sekund od jego załączenia.

Urządzenie posiada diody LED informujące o stanie przekaźników kontrolnych. Dioda zielona sygnalizuje wzbudzenie przekaźnika KN+, dioda niebieska natomiast sygnalizuje wzbudzenie przekaźnika KN-.

Dodatkowo urządzenie posiada również diodę LED czerwoną informującą o przepaleniu bezpiecznika autodiagnostyki układu sterownika (przepalenie tego bezpiecznika zapewnia reakcję bezpiecznościową układu). Bezpiecznik ten przepalany jest programowo po stwierdzeniu nieprawidłowego działania na podstawie przeprowadzanej autodiagnostyki układu.

Może to nastąpić w dwóch przypadkach:

1. po stwierdzeniu braku sterowalności obwodów wewnętrznych;

2. po stwierdzeniu braku odpowiedzi przez układ autodiagnostyki, najpierw układ ten jest

resetowany, w przypadku dalszego braku odpowiedzi zostaje przepalony bezpiecznik.

Układ nastawczy N86-TK jest rozwinięciem układu N86, realizuje te same funkcje co klasyczny układ nastawczy N86. Struktura układu jest połączeniem układu wykonawczego opartego o przekaźnik H-464 i sterownika mikroprocesorowego.

Układ ten spełnia wymagania poziomu nienaruszalności bezpieczeństwa SIL-4. Poziom ten osiągnięto poprzez zastosowanie przekaźników bezpieczeństwa oraz dwukanałowej, niezależnej strukturze części mikroprocesorowej. Usterki układu nie powodują zagrożenia bezpieczeństwa ruchu kolejowego są wykrywane natychmiast (dzięki funkcji autodiagnostyki) lub w pierwszym cyklu użycia. Pojawienie się obcego napięcia w obwodach sterujących nie stanowi również sytuacji niebezpiecznej ponieważ obwody sterujące bazują na znanych zależnościach przekaźnikowych od tych zależności zależy kontrola stanu układu i możliwość przestawienia napędu. Niemożliwe jest wzbudzenie nieodpowiedniego przekaźnika kontrolnego w położeniu krańcowym zwrotnicy lub któregokolwiek z nich w położeniu pośrednim zwrotnicy ponieważ nad procesem uzyskiwania kontroli czuwają zależności przekaźnikowe i tylko uzyskanie przez napęd krańcowego położenia i brak przepływu prądu nastawczego pozwala na wzbudzenie odpowiedniego przekaźnika kontroli położenia.

 

Szczegółowe materiały dostępne są tutaj:

1.     Dokumentacja DTR

2.     Świadectwo dopuszczenia do eksploatacji

3.     Świadectwo dopuszczenia do stosowania.

 

INNE NOWOŚCI

Przetwornik zwrotnicowy PZ-TK/01

Przetwornik zwrotnicowy PZ-TK/01 przeznaczony jest do współpracy w obwodach kontrolnych napędów zwrotnicowych trójfazowych o sześciożyłowym układzie zasilania, współpracujących z klasycznymi układami nastawczymi typu N-86. Napięcie przemienne 110V, z obwodu kontrolnego, podane dwiema żyłami na wejście przetwornika jest w nim obniżane i prostowane, następnie kierowane jest do kolejnych dwóch żył obwodu kontrolnego.

Każdemu z dwóch stanów zwrotnicy przyporządkowane są poprzez układ styków osobne obwody kontrolne. Tym sposobem w danym stanie zwrotnicy kontrolowane są cztery z sześciu żył zasilających.

Budowa i działanie

Schemat elektryczny przetwornika zwrotnicowego PZ-TK/01 przedstawia rysunek.

Napięcie wejściowe przemienne podane jest na zaciski 04 i 05 układu połączonymi z uzwojeniem pierwotnym transformatora TR. Zwora pomiędzy wyprowadzeniami 03 a 02 lub 01 ma na celu podłączenie odpowiedniego odczepu uzwojenia wtórnego transformatora TR do mostka prostowniczego. Obniżone przez transformator napięcie, po wyprostowaniu przez mostek, zasila cewkę przekaźnika K1. Wyjściowe napięcie podawane jest na wyprowadzenia 06 i 07 poprzez czynne styki przekaźnika K1.

Podczas procesu przestawiania napięcie przemienne 110V odłączane jest od żył zasilających w układzie nastawczym. Brak tego napięcia powoduje odpadnięcie przekaźnika K1, co skutkuje odłączeniem poprzez bierne styki tego przekaźnika, żył zasilających od mostka prostowniczego, chroniąc w ten sposób układ przed szkodliwym działaniem napięcia trójfazowego zasilającego silnik.

Układ montowany jest na płytce drukowanej zabezpieczonej lakierem przed korozją. Całość umieszczono w obudowie metalowej zabezpieczonej przed wilgocią.

 

PZ O1TK

 

Elektromagnes torowy ET-NLC/08.

W konstrukcji elektromagnesu torowego ET-NLC/08 zastosowano nowatorskie rozwiązania. Dzięki całkowitemu wyeliminowaniu blach transformatorowych, aluminium oraz zastosowaniu nowych materiałów (kompozyty, rdzeń wykonany z ferrytów) zredukowana została do połowy (w stosunku do już istniejących na rynku) waga elektromagnesu, dzięki czemu zmniejszyła się podatność na kradzieże. Masa elektromagnesu ≤ 17kg. Prawidłowa praca w zakresie szybkości 0÷160 km/h. Elektromagnes torowy przeznaczony jest do pracy w klimacie umiarkowanym na wolnym powietrzu w zakresie temperatur 40 ÷ + 80oC.

Elektromagnes ten nie wymaga sprawdzania rezystancji oporności.

Elektromagnes posiada bezterminowe świadectwo dopuszczenia do eksploatacji wydane przez UTK, nr U/2010/0433. Każdy dostarczany do klienta elektromagnes posiada potwierdzenie zgodności z typem przeprowadzane pod nadzorem Urzędu Transportu Kolejowego

Tester elektromagnesów torowych.

 

Tester elektromagnesów torowych TET 01 jest nowoczesnym odpowiednikiem induktometru SHP, przeznaczonym do sprawdzania jakości układu rezonansowego wszystkich elektromagnesów stosowanych na PKP. Jest to urządzenie o kompaktowych rozmiarach. Posiada zwartą konstrukcję o dużej odporności na czynniki zewnętrzne i wadze nie przekraczającej 0,9 kg.

Obsługa urządzenia jest prosta i intuicyjna. Wykonane pomiary można zapisywać w pamięci urządzenia, a następnie przenieść do komputera za pomocą dołączonego oprogramowania. Płyta CD z oprogramowaniem jest dostarczana wraz z urządzeniem. Aby zapewnić komfort i sprostać trudnym warunkom użytkowania oraz zapewnić ciągłość pracy, urządzenie zostało wyposażone w szczelną, odporną na trudne warunki atmosferyczne obudowę odpowiadającą klasie ochronności IP55. Zapewniono także możliwość ładowania urządzenia zarówno z sieci jak i z gniazda zapalniczki samochodowej.

Tester elektromagnesów torowych TET 01 służy do badania dobroci układu rezonansowego elektromagnesów pracujących na PKP, o częstotliwości rezonansowej 1000Hz, różnych typów i różnych firm. Jest to urządzenie przenośne, zasilane z wewnętrznego  akumulatora. Uzyskane wyniki testów można przechowywać w pamięci przyrządu. Pamięć testera pozwala na zachowanie zestawów danych pomiarowych dot. 220 elektromagnesów.

tet

 

Niektóre Parametry techniczne

1-      pomiar dobroci elektromagnesów torowych elektromagnesu,

2-      pomiar częstotliwości rezonansowej elektromagnesu

3-      temperatura pracy -15 ÷ +35°C,

4-      wbudowany zegar RTC - funkcja daty i czasu z podtrzymaniem pamięci,

5-      podświetlany wyświetlacz alfanumeryczny 4x20 znaków

6-      pamięć urządzenia - możliwość zapamiętania wyników testów (do 220 pomiarów),

7-      niewielka waga – 0,9kg,

8-      możliwość wprowadzania danych elektromagnesów bezpośrednio w urządzeniu,

9-      współpraca z programem komputerowym, służącym do gromadzenia i analizy danych pomiarowych elektromagnesów.

 

Tak wygląda komplet wyposażenie testera:

komplet


O innych wyrobach – których jest bardzo dużo – można dowiedzieć się z katalogu produktów dostępnych tutaj http://www.telekom-oleszno.pl/katalog.pdf