AKUMULATOR

Mały opis akumulatora.

 

 Budowa akumulatora kwasowego rozruchowego

1-obudowa z tworzywa sztucznego, 2-masa uszczelniająca, 3-otwór wlewowy, 4-końcówka biegunowa, 5-korek otworu wlewowego, 6-łącznik międzyogniwowy, 7- końcówka bieguna ujemnego, 8-siatka ochronna, 9-końcówka bieguna dodatniego, 10-płyta dodatnia,11-separator, 12-płyta ujemna

Elektrolit

Jest nim roztwór kwasu siarkowego.  Gęstość elektrolitu naładowanego akumulatora (2,7V/ogniwo) wynosi w temperaturze T= 393K (20oC) g = (1,28 ±0.005) g/cm3.Optymalny przedział gęstości dla roztworu kwasu siarkowego wynosi (1,27-1,285 ) g/cm3. Poziom elektrolitu powinien znajdować się (10 - 15) mm nad górną krawędzią  płyt.

Pojemność akumulatora.

Pojemnością akumulatora nazywa się jego zdolność do kumulowania ładunku elektrycznego. Definiuje się ją jako iloczyn natężenia prądu wyładowania przez czas wyładowania tym prądem do chwili osiągnięcia określonego napięcia przez akumulator (1,7V/1 ogniwo) i podaje się ją w amperogodzinach. 

Konserwacja akumulatora.

Akumulator należy utrzymywać w czystości. Niezwłoczni usuwać każe zanieczyszczenie. Dbać o pewność połączeń. Systematycznie sprawdzać poziom i gęstość elektrolitu.

Ładowanie akumulatora.

Akumulator powinien być doładowywany co ok. 4 tygodnie. Nigdy nie ładować podłączonego akumulatora do instalacji samochodowej. Grozi to uszkodzeniem podzespołów. Przed przystąpieniem do ładowania należy:

 1. Odłączyć akumulator przy czym najpierw odłączamy biegun minusowy !!!

 2. Sprawdzamy poziom elektrolitu ( nie dotyczy bezobsługowych których zresztą nie polecam) i ewentualnie uzupełniamy wodą destylowaną ( nigdy nie kranówą !!!)

 3. Nie wolno ładować zamarzniętego akumulatora - najpierw go odmrażamy poprzez pozostawienie w ciepłym pomieszczeniu.

 4. Odkręcić korki i położyć swobodnie na otworach - unika się rozbryzgów.

 5. Ładować prądem wynoszącym 10% pojemności akumulatora. Ładujemy tak długo aż wszystkie ogniwa zaczną intensywnie wydzielać gazy oraz gęstość elektrolitu wynosi 1.28 ( uwaga - gęstość ta dotyczy temperatura 20 st. C a przy ładowaniu temperatura może wzrosnąć do +55 st. C ). 

 6. W żadnym wypadku nie przekraczać temperatury elektrolitu powyżej 55 st. C.

 7. Naładowany akumulator pozostawić w spokoju na czas ok. 20 minut a następnie zakręcić otwory.

 8. Założyć klemy i posmarować wazeliną techniczną.

UWAGA !!!. W żadnym wypadku nie wolno :

 1. Zwierać biegunów akumulatora

 2. Odłączać akumulator gdy silnik pracuje.

Ładowanie odsiarczaniające akumulatora kwasowego

Niewłaściwa eksploatacja akumulatora prowadzi do zasiarczanienia akumulatora. Celem ładowania odsiarczaniającego jest usunięcie z płyt grubokrystalicznego siarczanu ołowiowego, który nie ulega redukcji w czasie ładowania normalnego.

Objawami zasiarczanienia akumulatora są :

W przypadku niedużego zasiarczanienia ładuje się akumulator prądem o natężeniu I=(0,02-0,05) Q20 do wystąpienia objawów całkowitego naładowania. Co 12 godzin należy robić (1-2) godzinną  przerwę.

W przypadku silnego zasiarczanienia należy usunąć elektrolit z akumulatora, napełnić go wodą destylowaną i ładować prądem o natężeniu I = (0,02-0,05) Q20 do momentu uzyskania przez elektrolit gęstości = (1,16 - 1,17) g/cm3 . Ponownie usuwa się elektrolit, wlewa wodę destylowaną i kontynuuje się ładowanie, aż do ustalenia się napięcia na zaciskach akumulatora. Następnie wylewa się ciecz z akumulatora, napełnia świeżym elektrolitem o gęstości g = (1,28- 1,29) g/cm3 i ładuje prądem o natężeniu I = 0,05 Q20 do wystąpienia objawów pełnego naładowania. Po ładowaniu odsiarczaniającym zaleca się przeprowadzić wyładowanie akumulatora prądem o natężeniu I = 0,05 Q20 dla określenia jego pojemności elektrycznej.  Jeśli akumulator wykaże ponad 50% pojemności znamionowej Q20, to nadaje się do dalszej eksploatacji.

Samorozładowanie się akumulatora.

Przyczyną samorozładowania mogą być rożne czujniki i przekaźniki. Bezpośrednio zasilane są:

 1. Zestyk przekaźnika ogrzewania tylnej szyby
 2. Zestyk przekaźnika pompki paliwa
 3. Włączniki świateł 
 4. Zestyk przekaźnika światła przeciwmgłowego
 5. Włącznik oświetlenia bagażnika ( oj może się świecić wieki aż do rozładowania akumulatora)
 6. Włączniki oświetlenia wewnętrznego ( drzwiowe)
 7. Zegar - ten oczywiście podłączony jest cały czas czyli przy szukaniu zwarć należy go odłączyć
 8. Zestyk przekaźnika spryskiwacza reflektorów
 9. Wszelkie siłowniki
 10. Zestyk przekaźnika układu wtrysku paliwa
 11. No i oczywiście alarm - też oczywiście podłączony jest cały czas czyli przy szukaniu zwarć należy go odłączyć.

 Aby sprawdzić czy jest gdzieś upływ prądu z akumulatora to należy wyłączyć odbiorniki które pobierają prąd ciągle mianowicie alarm oraz zegar no i oświetlenie wewnętrzne ( powinno wystarczyć zamknięcie drzwi). Gdzie jest podłączony alarm to trudno powiedzieć natomiast zegar powinien być podłączony do bezpiecznika 15. Odłączamy minusową lub plusową klemę z akumulatora i podłączamy amperomierz na największy zakres (UWAGA - NAJLEPIEJ RÓWNOLEGLE DO AMPEROMIERZA ŁĄCZYĆ PRZEŁĄCZNIK - ostatecznie szkoda przyrządu). Można przedtem połączyć w szereg żarówkę - dla pewności że w obwodzie nie płynie duży prąd.  Jeżeli po odłączeniu potencjalnych odbiorników nadal mamy pobór prądu to wyjmujemy wszystkie bezpiecznik. Jeżeli nadal pobierany jest prąd to gorsza sprawa - znaczy to że mamy gdzieś przetarty przewód. Szukanie wtedy jest trudne - należy ruszać wszystkimi dostępnymi wiązkami przewodów obserwując amperomierz. Jest szansa że wtedy znajdziemy usterkę. Jeżeli natomiast nie ma poboru prądu przy wyjętych bezpiecznikach to wkładamy kolejno bezpieczniki obserwując amperomierz. W ten sposób dojdziemy w którym obwodzie mamy upływność. Dalsze szukanie to już sprawa indywidualnego pomysłu np. rozłączanie wtyków celem eliminacji poszczególnych gałęzi obwody.

Eksploatacja i konserwacja akumulatora ołowiowego

Prawidłowa eksploatacja i konserwacja akumulatora zwiększa jego trwałość, należy więc przestrzegać poniższych zasad :

Konserwacja akumulatora obejmuje :

Akumulator należy przechowywać w stanie naładowanym, przy czym płyty powinny być całkowicie zalane elektrolitem; stan pełnego naładowania akumulatora utrzymuje się w akumulatorze przez okresowe doładowywanie;
Pojemność elektryczna akumulatora zmniejsza się ze spadkiem temperatury i wynosi przy :

Jeżeli więc w pojeździe brak jest urządzenia ocieplającego akumulator, przy niższych temperaturach na czas postoju pojazdu, akumulator należy wyjąć i przechowywać w ogrzanym pomieszczeniu.

 Więcej o akumulatorach znajdziesz tutaj http://www.akumulatory.auto.pl/porady.htm