TESTER PRZEKAŹNIKÓW

Jak już kiedyś wspominałem zrobiłem sobie kilka pomocniczy przystawek ( przyrządów) opartych na mikrokontrolerze ATmega8.

Między innymi zrobiłem przystawkę do obserwacji pracy zestyków przekaźnika w trakcie jego wzbudzania.

DSC00152.JPG

Układ sprawdza stany zestyków co 8 ms przez czas 1 sekundy. Czyli wykonuje 125 pomiarów. Wyniki pomiarów są zapisywane w mikroprocesorze a następnie wysyłane przez port COM lub USB ( za pomocą przestawki zamieniającej port USB na COM).

W komputerze jset program ( napisałem go oczywiście w DELPHI) umożliwiający odczyt stanów zestyków

p1.JPG

 Wybrane stany można zapisać w notatniku a następnie dokonać zapisu do pliku o rozszerzeniu *.txt

p4.JPG

Można również otworzyć w notatniku uprzednio zapisany plik.

Oczywiście mam na myśli Notatnik programu chociaż można go otworzyć w każdym innym edytorze tekstu.

p3.JPG