WSTĘP

 

Na początku polecam zapoznanie się z opisem blokady dwukierunkowej bez obwodów „WN” ". Dopiero po zrozumieniu działania podstawowych bloków ( Po i Ko) proponuję zapoznanie sie z blokiem pozwolenia i obwodami blokady dwukierunkowej z obwodami „WN”.

 

Blokadę liniową z obwodami WN – zabezpieczającymi przed wpływem wysokich napięć – stosujemy tam, gdzie kabel blokady krzyżuje się z napowietrzną linią energetyczną 60KV lub większą.
Obwód charakteryzuje się tym, że do blokowania bloku oprócz prądu zmiennego wykorzystywane jest napięcie stałe. Tak, że przypadkowe wyidukowanie jakieś zmiennej siły elektromotorycznej w kablu nie spowoduje przypadkowego zmiany stanu blokady. Takiego zabezpieczenia nie wymaga blokada typu EAP

Opisany obwód blokady współpracuje z przekaźnikiem Pml – jest to tak jakby powtarzacz przekaźników sygnałowych. Wzbudzenie któregokolwiek przekaźnika sygnałowego powoduje automatycznie wzbudzenie się przekaźnika Pml. Stosuje się go szczególnie wtedy, gdy jest większa ilość przekaźników sygnałowych.
W stanie zasadniczym blok początkowy jest w stanie odblokowanym a blok końcowy w stanie zablokowanym. Należy pamiętać, że stany te nawzajem się zmieniają. Kiedyś na kursie monterskim wykładowca tłumaczył to na podstawie zamka – jak zamek otwarty ( blok początkowy odblokowany) to pociąg może wyjechać na szlak. Po wyjeździe szlak należy zamknąć ( zablokować blok Po). Aby na następnej stacji można było szlak otworzyć to zamek musi być oczywiście zamknięty ( blok Ko zablokowany). Otwarcie zamka, czyli otwarcie szlaku ( odblokowanie bloku Ko) jest możliwe, bo jest zamknięty.
Czyli aby coś zamknąć to musi to coś być otwarte i odwrotnie.

Jest odwieczna wojna o stan bloków w rozumowaniu pracowników ruchu a pionem automatyki. W rozumieniu obsługi blok Ko i Po w stanie zasadniczym jest odblokowany a po wyjeździe pociągu na szlak są zablokowane. U nas wygląda to inaczej mianowicie naprzemiennie.

Przekaźniki zastosowane w obwodach zabezpieczających ( ZPo, ZKo ) są zazwyczaj typu IRC  13251 ( napięcie zasilania 6V). Jest to podyktowane spadkiem napięć występujących na kablu teletechnicznym ( często na długości kilkunastu kilometrów ). Po wzbudzeniu się takiego przekaźnika zasilanie odbywa się prze rezystor 910 om włączonym szeregowo do uzwojenia ( bocznikowany zestykiem własnym przekaźnika).

Zarządzenie MK centralnego Zarządu Automatyki i Telekomunikacji NR CT2e-5113(08)87 z dnia 04-11-87 zezwala na stosowanie warunkowe zamiennych przekaźników w obwodach WN a mianowicie :

- przekaźniki JRC 13251 można zastąpić przekaźnikami : JRB 13191, JRB 11128, JRB 11108, JRC11108.
- przekaźnik JRB 11127 można zastąpić przekaźnikiem : JRB 11108, JRB 11128.