Blokada przekaźnikowa.

Dzięki uprzejmości jednego z aktywnych czytelników tego serwisu mogę udostępnić opis i dokumentację blokady przekaźnikowej z obwodami WN.

Blokowanie odblokowanego bloku (Ko)

Wzbudzenia się przekaźników  Wko i pWKo po spełnieniu warunków ruchowych (zwolnienie i wzbudzenie się przekaźnika Kc).  

(Rysunki otwierają się w nowym oknie przeglądarki.)

Rys.1a -  pierwsza faza blokowania – blokowanie wkładki bloku Ko bez udziału prądu stałego.

Rys. 1b  -  obwód zwarcia w bloku Po, bez udziału jego wkładki blokowej

Rys. 2a  -  po zablokowaniu się wkładki i zwarciu zestyków 11-12  i  21-22 następuje włączenie prądu stałego do sąsiedniej stacji.

Rys. 2b  -  obwód prądu stałego wzbudzenia przekaźnika ZPo przy jeszcze zablokowanej wkładce.

Rys. 3a  -  jak Rys. 2a.

Rys. 3b  - obwód prądu stałego przekaźnika ZPo po jego wzbudzeniu (podwieszenie się na własnych stykach)

Rys. 4a  -  obwód prądu zmiennego po zablokowaniu wkładki. Zwarty styk 11-12 bocznikuje cewkę wkładki. Stan taki utrzymuje się do czasu wzbudzenia przekaźnika CKo.

Rys. 4b  -  włączenie cewki wkładki do obwodu przez styki wzbudzonego przekaźnika ZPo. Stan  w czasie kiedy styki 11-12 są zwarte a 31-32 rozwarte.

Rys. 5a  -  jak Rys. 4a.

Rys. 5b  -  zwarcie cewki wkładki przez zwarte styki 31-32 (11-12 rozwarte). Stan taki utrzymuje się do czasu wzbudzenia przekaźnika CKo na sąsiedniej stacji.

Obwody sterowania bloku Ko

Rys. 1 - Obwód przekaźnika WKo.

Rys. 2 - Obwód przekaźnika W.

Rys. 3 - Obwód przekaźnika Zw.

Rys. 4 - Obwód przekaźnika CKo

 Rys. 5 - Obwód przekaźnika DKo

 Obwody sterowania bloku Po

Rys. 1 - Obwód przekaźnika St Po.

Rys. 2 - Obwód przekaźnika CPo.

Rys. 3 - Obwód przekaźnika 1WPo i 2WPo.

Rys. 4 - Obwód przekaźnika Pwl.

Materiał opracował i dostarczył  : Roman Miszczak - ISE Siedlce.