OPISY :

 Opis blokady

Szczególne przypadki

Opis graficzny

Usterki

SCHEMATY
(osobne okno) :

Obwód liniowy

Obwód włączenia

Obwód zwolnienia

Obwód pulpitu

OPIS  DZIAŁANIA  BLOKADY  EAP
(wyjazd pociągu ze stacji "A")

 */Rysunki są fragmentami całości opisu graficznego. 
 **/ W opisie przyjęto że pociąg zastanie wyprawiony ze stacji "A" do stacji "B". Wyjazd pociągu ze stacji "B" do stacji "A" odbywa się na tych samych zasadach.
***/ W chwili  dostępne są rysunki : Obwód liniowy oraz graficzne przedstawienie działanie blokady  . Następne  będą dostępne w terminie późniejszym.

1. Stan zasadniczy.

Stan zasadniczy jest stanem neutralnym. Oznacza to że nie jest włączony żaden kierunek. Przekaźniki Dp (dania pozwolenia) na obu stacjach są w stanie wzbudzonym bezprądowym. Pozostałe przekaźniki są odwzbudzone. Lampki powtarzaczy blokady są ciemne. Na linię transmisyjną nie jest podawane żadne napięcie. w tym układzie każdy z posterunków ma prawo włączyć blokadę.

2. Włączenie blokady.
a.)

Włączenie blokady jest możliwe gdy na stacji "A" są spełnione warunki do wyprawienia pociągu , a na stacji "B" do przyjęcia pociągu. Sprawdzenie tych warunków odbywa się zależnościowo w obwodach blokady.
W celu włączenia blokady dyżurny ruchu stacji "A" naciska przycisk Wbl .Spowoduje to wzbudzenie przekaźnika Wbl (włączenia blokady) w obwodzie:
-24V, zależności stacyjne, 3-4/Pwl, 3-4/Zp, 3-4/Op, 21-20/Zwbl, 11-12/Lzs, 9-10/Dp, 21-20/Ic, 11-12/Poz, cewka Wbl, 11-12/Nc, przycisk Wbl, +24V.
Wzbudzony przekaźnik Wbl powoduje :
- zaświecenie się światłem migowym białej strzałki "Wyjazd"
- wzbudzenie przekaźnika nadawania sygnału przemiennego Nc ( nadawania sygnału przemiennego).
Zestyki 21-22 i 5-6 przekaźnika Nc podają na linię napięcie przemienne. Napięcie to na stacji "B" powoduje wzbudzenie przekaźnika Ic. Od tej chwili na stacji "B" dzwoni dzwonek i świeci światłem białym migowym strzałka "Przyjazd".

b)

 Dyżurny ruchu stacji "B" naciska przycisk Poz . Powoduje to wzbudzenie przekaźnika Poz (pozwolenia) w obwodzie :
-24V, zależności stacyjne, 3-4/Pwl, 3-4/Zp, 3-4/Op, 21-20/Zwbl, 11-12/Lzs, 9-10/Dp, 21-22/Ic, 11-12/Wbl, cewka przekaźnika Poz, przycisk Poz, +24V.
Wzbudzony przekaźnik Poz podtrzymuje się na własnym zestyku 1-2. Powoduje on również odwzbudzenie przekaźnika Dp (dania pozwolenia) przez zasilanie jego cewki B w obwodzie :
-24V, 3-4/Pwl, 3-4/Zp, 3-4/Op, 21-20/Zwbl, cewka B przekaźnika Dp, 21-22/Poz, 6-5/Ic, 4-3/Lzs, 13-12/W, 28-18/Skp, 28-18/PmSkp, 28-18/StKo, 28-18/dKo, 28-18/oWbl, +24V.
Odwzbudzenie przekaźnika Dp powoduje wysłanie na linię napięcia stałego w obwodzie :
"-"/ZE punkt 16 stacji B, 13-14/Poz, 12-11/Zwbl, 15-16/Dp, 22/ZE, 7-8/TrL, 7-8/TrL .( st. A), 22/ZE, 16-17/Dp, 11-12/Op, cewka Pwl, 12-11/Zp, R2, 7/ZE, 6/ZE, 28-18/dPo, 20-19/Dp, 21/ZE, 6-5/TrL /st. A/, 5-6/TrL  /st. B/, 21/ZE, 19-18/Dp, 18-17/Zwbl, 5-6/Poz, cewka Lzs, "+" /punkt 14/ZE st. B/.
W tym obwodzie nastąpiło wzbudzenie szeregowo połączonych przekaźników : Pwl na stacji A oraz Lzs (liniowy zajętości szlaku) na stacji B.
Na stacji A wzbudzony przekaźnik Pwl (przeciwwtórności) powoduje wzbudzenie przekaźnika Op (otrzymania pozwolenia), co z kolei prowadzi do odcięcia napięcia dla przekaźnika Nc ( 7-8/Op). Zestyki 21-22/Nc  i 5-6/Nc przerywają wysyłanie napięcia przemiennego na linię. Zestyk 3-4 przekaźnika Op przerywa obwód zasilania przekaźnika Wbl, który po pewnym czasie wynikającym z opóźnienia odwzbudzi się.
Na stacji B na skutek wzbudzenia się przekaźnika Lzs zestyki 5-6 i 13-14 przekaźnika Poz zostaną zbocznikowane zestykami 5-6 i 13-14 przekaźnika Lzs.
Przerwanie napięcia przemiennego od stacji A do stacji B powoduje na stacji B odwzbudzenie przekaźnika Ic a to z kolei do  odwzbudzenia przekaźnika Poz. Dzwonek został wyłączony po odwzbudzeniu się przekaźnika Ic.
Proces ustawiania kierunku został zakończony. Na stacji A  strzałka "Odjazd" świeci światłem białym stałym oraz wzbudzone są przekaźniki Pwl oraz bezprądowo Dp i Op. Na stacji B strzałka "Przyjazd" świeci również światłem białym stałym oraz wzbudzony jest przekaźnik Lzs .

3. Wyjazd pociągu ze stacji A.

 Wyjazd d pociągu jest możliwy, jeżeli są spełnione wymagane zależności oraz są wzbudzone przekaźniki Op, Dp i Pwl.
Po wzbudzeniu przekaźnika sygnałowego jego zestyk czynny powoduje zbocznikowanie cewki przekaźnika Pwl i jego odwzbudzenie. Dla większej ilości semaforów wyjazdowych warto zastosować przekaźnik Pml , który wzbudza się w wyniku zadziałania jakiegokolwiek przekaźnika sygnałowego. Na pulpicie nastawczym stacji A zaświeci się czerwona lampka "Pwl". Strzałka "Wyjazd" nadal świeci światłem białym stałym. Zbocznikowanie Pwl powoduje wzrost napięcia stałego na linii. Na stacji B wzbudzi się przekaźnik pWy w obwodzie :
"-"/punkt -16 ZE, cewka pWy, tranzystor BD 650, "+" / punkt 14 ZE.
Na pulpicie stacji B zaświeci się światłem migowym czerwona strzałka "Przyjazd". Wyjazd pociągu ze stacji A (ustawienie semafora na sygnał "Stój") powoduje zlikwidowanie bocznikowania przekaźnika Pwl, a tym samym przerwę w zasilaniu napięciem stałym.  Odwzbudzeniu ulegają przekaźniki Lzs i pWy stacji B.
w czasie jazdy pociągu po szlaku na stacji A w stanie wzbudzonym bezprądowym znajdują się przekaźniki Dp i OP a na stacji B wszystkie przekaźniki są odwzbudzone. Strzałka "Wyjazd" na stacji A oraz "Przyjazd" na stacji B świecą kolorem czerwonym stałym.

4. Wjazd pociągu na stację B.

Zwrot pozwolenia może nastąpić w chwili, gdy pociąg wjedzie na stację. W obwodzie analogicznym do obwodu zwolnienia zastawi na blokiem końcowym dodatkowo kontrolowany jest stan przekaźników Dp i Nc. Podczas wjazdu pociągów następuje wzbudzenie przekaźników W i Z zespołu ZPG 20103. Informacja to jest przekazana obsłudze za pomocą białej lampki "Ko" na pulpicie. Tym samym zostaną stworzone warunki do zwrotu pozwolenia.

5. Zwrot pozwolenia. ( bardzo zawiły temat).


Dyżurny ruchu stacji B po zapaleniu się białej lampki "Ko" i stwierdzeniu, że pociąg przybył z końcówkami, naciska przycisk "Ko". Powoduje to wzbudzenie przekaźnika StKo, a za jego pośrednictwem przekaźnika Zwbl w obwodzie:
"-" 24V, 7-8/Op, 7-8/Poz, cewka Zwbl, 7-8/Lzs), obwody zależności stacyjnej, 21-11/StKo,  3-16/ZPG, , (SKP ), "+".
W zależnościach stacyjnych kontrolowany jest stan sygnału na semaforze po wjeździe pociągu na stację. 
Wzbudzenie przekaźnika Zwbl sygnalizowane jest na pulpicie światłem białym migowym strzałki "Przyjazd".
Wzbudzony przekaźnik Zwbl swoim stykiem 5/7-6 przyłącza układ RC równolegle do cewki przekaźnika Nc. Powoduje to jego wzbudzenie i wysłanie napięcia przemiennego na linię. Na stacji A wzbudza się przekaźnik IC. Jednocześnie z napięciem przemiennym do stacji A wysyłane jest napięcie stałe  w obwodzie :
"-" (pkt. 16 ZE), 19-18.Zwbl, 18-19/Dp, 21/ZE, 5-6/TrL st. B, 5-6/Trl st. A, 21/ZE, 19-20/Dp, 18-28/dPo, 6/ZE, 5/ZE, R3, cewka Zp, 16-15/Ic, 20-21/Pwl, 16-17/Dp, 22/ZE, 7-8/TrL, st. B, 7-8/TrL,  22/ZE, 16-15/Dp, 11/13-14/Zwbl, "+"/pkt. 14 ZE.
Następuje wzbudzenie przekaźnika Zp na stacji A. Wzbudzony Zp powoduje odwzbudzenie przekaźnika Op w obwodzie:
"-" 24V, 13-14/Zp, 13-14/Ic, 3-4/Wbl, cewka B przekaźnika Op, "+".
Wzbudzenie przekaźnika Ic, Zp i odwzbudzenie Op powoduje świecenie białej lampki "Wyjazd" oraz dzwonienie dzwonka.
Układ RC zasilający przekaźnik Nc po pewnym czasie spowoduje jego odwzbudzenie, a tym samym przerwę w wysyłaniu napięcia przemiennego i odwzbudzenie przekaźnika Ic na stacji A.
Na stacji A nastąpi wzbudzenie przekaźnika Nc w obwodzie:
"-" 24V, 5-6/Zp, 7-8/Op, 7-8/Ic, cewka Nc, "+"
i nastąpi wysłanie napięcia przemiennego do stacji B, co spowoduje tam wzbudzenie przekaźnika Ic. Wzbudzenie Ic powoduje wzbudzenie przekaźnika Dp w obwodzie:
"-" 24V, zależności stacyjne, 3-4/Pwl, 3-4/Zp, 3-4/Op, 21-22/Zwbl, cewka F -Dp, 20-21/Poz, 6-5/Ic, 4-3/Lzs, 13-12/W, 28-18/SkP, 28-18/PmSkP, 28-18/StKo, 28-18/dKo, 28-18/oWbl, "+".
Wzbudzony Dp swoim stykiem 7-8 powoduje odwzbudzenie Zwbl. Przerywa również wysyłanie napięcia stałego do stacji B do A. Na stacji A odwzbudza się przekaźnik Zp i w konsekwencji Nc. Zostaje przerwane wysyłanie napięcia przemiennego ze stacji A do B. Na stacji B odwzbudzi się przekaźnik Ic.
Wszystkie przekaźniki blokady zostały doprowadzone do stanu zasadniczego. Proces zwrotu pozwolenia został zakończony. Strzałki na obu pulpitach są ciemne.