WSZYSTKO  O  BLOKADZIE  EAP

 

INNE STRONY
Z EAP

Opis blokady Eap.

Krótka charakterystyka blokady.

Dwukierunkowa blokada liniowa typu Eap oparta jest na bazie urządzeń sbl typu "Eac". Została wszechstronnie przebadana przez COBiRTK, a wyniki badań ujęto w pracy nr 3359/20 w 1987 r. Jest ona odporna na przerwy i zwarcia na liniach kablowych ( jeden tor - 2 żyły w kablu). Zapewnia bezpieczne prowadzenie ruchu pociągów na szlakach jedno i wielotorowych. 
Nowością są rozszerzone funkcje informacyjne pomiędzy dwoma posterunkami ruchu. Na następny posterunek przekazywana jest informacja o podanym sygnale "Wolna droga" (pulsująca czerwona strzałka "Przyjazd") oraz automatycznie przekazywana jest informacja o ustawieniu semafora na sygnał "stój" ( czerwona stała strzałka "Przyjazd - odpowiednik bloku początkowego). Informacje te przekazywane są w czasie rzeczywistym.

Inne pozytywne cech tej blokady to:

1. Łatwa i sugestywna obsługa blokady przez służbę ruchu.
2. Odporność na niewłaściwą obsługę.
3. Odporność na wszelkie sygnały zakłócające np. WN.
4. Transmisja sygnału na linii dwuprzewodowej.
5. Bezproblemowa ( za małymi wyjątkami ) współpraca z istniejącymi urządzeniami srk np. EON, IT, Iz,  itp.
6, Eliminacja wkładek blokowych blokady przekaźnikowe ( bardzo zawodnych).
7. Eliminacja  obwodów WN .
8. Możliwość prowadzenia po jednym torze ruchu dwukierunkowego.

Do najczęściej występujących usterek można zaliczyć :

1. Samoczynne zablokowanie się blokady przy zaniku napięcia sieci. 
Usterka ta występuje dosyć często i jest ona spowodowana zbyt długim czasem przejścia zasilania z sieci na przetwornicę. Teoretycznie czas ten nie powinien być dłuższy niż 2 sek. Jednakże jak wykazuje praktyka nawet przy krótszym czasie przejścia blokada czasami sama przejść w stan zablokowany. Jest to spowodowane obniżeniem się napięcia na przekaźnikach Lzs i Pwl. Na skutek tego przekaźniki opadają. Przyczyn może być dużo np. : za małe napięcie stałe, za duża oporność linii, upływność kondensatora 2200 uF itp. Problem byłby rozwiązany przy zastosowaniu zespołu ERL 10018. Niestety nie jest on produkowany. 
2. Nadmierne nagrzewanie się rezystora dołączonego do zacisku 02 zespołu ZPG 20103. 
Nadmierne nagrzewanie się rezystora zasilającego EON oraz ZPG powoduje przepalenie się obwodów drukowanych na płytce. Czasami nadpaleniu ulega nawet powierzchnia płytki.  Usterka ta występuje w nowych wersjach półek EAP i daje się łatwo wyeliminować poprzez zastosowanie zewnętrznego rezystora zasilającego EON. Półki blokady powinny być wyposażone tylko w rezystor ograniczający napięcie do ZPG. Urządzenie EON powinno być zasilane osobnym rezystorem. 

Poza tym nie spotyka się jakiś poważniejszych usterek w tego typu blokadzie. Na terenie naszej sekcji jest kilka posterunków wyposażonych w tą blokadę. Od kilku lat poza w/w usterkami nie spotkałem się z żadną inną poważniejszą usterką. Mogę śmiało powiedzieć że jestem z niej zadowolony ( a gdyby tak mieć jeszcze ERL 10018 ? . Marzenie. )

Podstawowe elementy

Przekaźniki typu RK12... , IRF..., zestaw elektroniczny ERL 10014, transformatory liniowe i zasilające oraz inne płytki z elektroniką. Elementy te są fabrycznie umieszczane i połączone na jednej półce. Jedna półka obsługuje jeden tor na danym posterunku i współpracuje tylko z taką samą półką na drugim posterunku.
Przekaźnik wtykowy RK 12... pod względem konstrukcyjnym różni się od innych przekaźników. Zawiera on w jednej obudowie dwa niezależne przekaźniki. Wykorzystane są jako :

RK 12114 -  Wbl, Poz  ( włączenie blokady , pozwolenia dla sąsiedniego posterunku )
RK 12114 -  Zwbl, Jc   ( zwolnienia blokady, liniowy odbierający sygnał przemienny )
RK 12614 - Pwl, Zp  ( przeciwwtórności liniowej , zwrotu pozwolenia )
RK 12614 - Lzs, Nc  ( liniowy zajętości szlaku, nadawanie sygnału przemiennego )
RK 12815 - Dp, Op  ( dania pozwolenia, otrzymania pozwolenia )

Przekaźniki pomocnicze typu IRF ... wykorzystane są jako:

IRF 51004 - pWy  ( wyjazdu z sąsiedniej stacji)
IRF 51101 - oWbl, StKo, PmStkp (odwołania włączenia blokady, sterujący końcowy, stwierdzenie końca pociągu)
IRF 51102 - dKo (doraźny końcowy)
IRF 51104 - dPo ( doraźny początkowy )
Można również stosować przekaźniki typu IRF 51103.

Inne elementy blokady to:

Przekaźnik ZPG 20103.
Transformator REJ 10112 - Tr 1 ( zasilania linii i zespołu ZE )
Transformator TvL 800/800 - TrL ( liniowy separujący sygnały prądu przemiennego i stałego )
Zestaw elektroniczny ERL 10014 - ZE ( katalogowo można stosować ERL 10018 - ale to tylko teoria. W praktyce okazało się że nie jest produkowany z powodu braku zainteresowania użytkowników. A szkoda - byłby bardzo naprawdę przydatny. )
Liczniki teletechniczne - PmSkp, dPo, dKo.
Dzwonek, lampki na pulpicie i 
przyciski manipulacyjne :
Wbl, oWbl  - włączenia i wyłączenia blokady ( jeden przycisk )
Poz - pozwolenia
Ko - końcowy
dKo - doraźny końcowy
dPo - doraźny początkowy
PmStkp - pomocniczy stwierdzenia końca pociągu

Podstawowe parametry blokady.

- napięcie przemienne w obwodzie liniowym 50-70V .
- prąd przemienny w obwodzie liniowym 5-7 mA.
- napięcie stałe w obwodzie liniowym 50-70V.
- prąd stały w obwodzie liniowym 20-30 mA.
- liczba żył w kablu zależnościowym - 2.

Po regulacji napięć powinny one wynosić :

- zacisku 13-15 ERL   -  30 - 50 V
- zacisku 14-16 ERL   -  50 - 80V
- zasilanie Ic                - około 30V
- zasilanie Pwl             - najlepiej > 14V

Napięcie i prąd na linii zależny jest od długości szlaku. 

 

Działanie blokady

Szczególne przypadki

Graficzne przedstawienie działania

Usterki blokady

Wpływ usterek kablowych na pracę blokady EAP

Schematy:

Schemat obwodu liniowego

Schemat obwodu włączenia blokady

Schemat obwodu zwolnienia

Schemat
pulpitu