OPISY :

 Opis blokady

Opis działania

Opis graficzny

Usterki

SCHEMATY
(osobne okno) :

Obwód liniowy

Obwód włączenia

Obwód zwolnienia

Obwód pulpitu

Działanie urządzeń  Eap w szczególnych przypadkach.

1. Brak pozwolenia na włączenie blokady

Po naciśnięciu Wbl i nie otrzymaniu pozwolenia, doprowadzenie blokady do stanu zasadniczego jest możliwe poprzez wyciągnięcie przycisku oWbl.

Po naciśnięciu przycisku Wbl  np. na stacji A wzbudzają się przekaźniki Wbl i Nc, co powoduje wysłanie do stacji B napięcia przemiennego. Na stacji B wzbudza się przekaźnik Ic. Wyciągnięcie przycisku oWbl ( na stacji A) powoduje wzbudzenie przekaźnika oWbl. Przekaźnik ten powoduje odwzbudzenie przekaźnika Wbl i Nc na stacji A a w konsekwencji przekaźnika  Ic na stacji B. Blokada wraca do stanu zasadniczego.

2. Zwrot pozwolenia bez jazdy pociągu.

Przypadek ten zachodzi wtedy, gdy jest włączony kierunek a zachodzi potrzeba jego zmiany na przeciwny.
Włączony jest przykładowo kierunek ze stacji A do stacji B. Na stacji A wzbudzone są przekaźniki Pwl, Dp, i Op a na stacji B - przekaźnik Lzs. Doprowadzenie blokady do stanu zasadniczego wymaga w tym przypadku obsługi urządzeń na obu stacjach. Proces zwalniania rozpoczyna stacja mająca pozwolenie ( w tym przypadku stacja A). Po naciśnięciu przycisku oWbl następuje wzbudzenie przekaźnika oWbl. Wzbudzony oWbl powoduje odwzbudzenie przekaźnika Op w obwodzie:
-24V, zależności stacyjne, 17-27/ps,13-14/Pwl, 13-14/oWbl, 3-4/Wbl, cewka B przekaźnika Op, +24V
Wzbudzony przekaźnik Pwl i odwzbudzony Op zamykają obwód do przekaźnika Nc. Na linię wysyłane jest napięcie przemienne. Na stacji B wzbudza się Ic. Na pulpitach obu stacji migają białym światłem strzałki zwalnianego kierunku. Na stacji B po wyciągnięciu przycisku oWbl następuje wzbudzenie przekaźnika oWbl. Spowoduje to wzbudzenie przekaźnika Zwbl w obwodzie :
-24V, 7-8/Dp, cewka przekaźnika Zwbl, 1-2/Ic, 21-22/Lzs, 22-12/oWbl, +24V
Wzbudzony przekaźnik Zwbl powoduje zmianę polaryzacji napięcia stałego na linii, co jest przyczyną odwzbudzenia przekaźników Lzs i Pwl. Na stacji A odwzbudzony przekaźnik Pwl przerywa obwód przekaźnika Nc. Ten z kolei powoduje odwzbudzenie przekaźnika Ic na stacji B. Teraz występuje już typowa końcowa faza zwalniania blokady czyli wzbudza się Nc na stacji B, Zp na stacji A,  itd.

3. Odwołanie wyjazdu pociągu.

Po ustawieniu semafora wyjazdowego na sygnał "Wolna droga" a następnie na "Stój" bez wyjazdu pociągu , blokada liniowa zachowuje się tak samo jakby  pociąg  faktycznie wyjechał na szlak. Doprowadzenie blokady do stanu zasadniczego będzie możliwe dopiero po faktycznym wyjeździe pociągu na szlak i jego przybyciu na następną stację. Pociąg ten może być wyprawiony na sygnał zastępczy lub rozkaz pisemny po wprowadzeniu odpowiednich obostrzeń. 

4. Przyjmowanie i wyprawianie pociągów na rozkazy pisemne i sygnały zastępcze.

W przypadku braku możliwości ustawienia semafora wyjazdowego na sygnał zezwalający przy prawidłowym ustawieniu kierunku blokady, obsługa blokady wymaga użycia przycisku dPo. Użycie przycisku jest rejestrowane. Wskutek użycia tego przycisku blokada ustawia się tak, jakby pociąg wyjechał na szlak na sygnał zezwalający.
Wjazd na sygnał zastępczy lub rozkaz pisemny jest analogiczny jak przy innym typie blokady.