OPISY :

 Opis blokady

Opis działania

Szczególne przypadki

Opis graficzny

SCHEMATY
(osobne okno) :

Obwód liniowy

Obwód włączenia

Obwód zwolnienia

Obwód pulpitu

USTERKI  WYSTĘPUJĄCE  PRZY  WŁĄCZANIU
(USTAWIENIU)  BLOKADY

1. Przekaźnik Wbl nie wzbudza się:
2. Brak podtrzymania Wbl na własnym styku.
3. Wbl wzbudzony, Nc nie wzbudza się.
4. Nc wzbudzony – brak napięcia przemiennego na linii.
5. Ic nie wzbudza się pomimo obecności napięcia przemiennego na zaciskach Lz79 –Lz80.
6. Ic wzbudzony. Nie wzbudza się Poz.
7. Poz wzbudzony. Nie odwzbudza się Dp.
8.  Poz wzbudzony, Dp  odwzbudzony, Ic wzbudzony – brak napięcia stałego na linii.
9. Przekaźnik Pwl na stacji „A” nie wzbudza się. Napięcie stałe i przemienne na linii.
10. Przekaźnik Pwl, na stacji „A” oraz „Lzs” na stacji „B” wzbudzone. Nie wzbudził się przekaźnik Op na stacji „A”.
11. Stan przekaźników po ustawieniu blokady :

G Ó R A  ­

1. Przekaźnik Wbl nie wzbudza się:
Przyczyną może być: brak zasilania stojaka, przepalony bezpiecznik B1, przerwa w obwodzie zależności stacyjnej, przerwa w obwodzie przekaźnika, uszkodzony przycisk.
Obwód do sprawdzenia żarówką „A”:
B1, L58
( zależności stacyjne), pS 27-17, Pwl 13, Zp 13, Pwl 3-4, Zp 3-4, Op 3-4, UWAGA. Spotkałem różne połączenie półki:
·
        Zwbl 21-20, Poz 10, Lzs 12-11, Dp 9-10, Ic 21-20
·
        Zwbl 21-20, Dp 9-10, Lzs 11-12, Poz 10, Ic 21-20
Poz 11-12, Wbl 54.
Gdy na Wbl 54 jest napięcie to należy sprawdzić prawą stronę obwodu przyrządem: Wbl 53, Nc 12-11, L03, przycisk Wbl.

G Ó R A  ­

2. Brak podtrzymania Wbl na własnym styku.
Obwód bardzo prosty. Najczęściej brak przejścia na zestyku 17-27 oWbl.

G Ó R A  ­

3. Wbl wzbudzony, Nc nie wzbudza się.
 Na stacji „A” miga biała lampka „odjazd”.
 
Przyczyną może być brak przejścia na zestykach: Wbl 5-6, Op 7-8, Ic 7-8.

G Ó R A  ­

4. Nc wzbudzony – brak napięcia przemiennego na linii.
 Na stacji „A” miga biała lampka „odjazd”.
 Posługujemy się przyrządem pomiarowym.
Sprawdzić:
·
        obecność napięcia przemiennego na stojaku: B4, B5,
·
        sprawność transformatora REJ 1012.
·
        obecność napięcia pomiędzy Nc 21 i Nc 5
·
        obecność napięcia pomiędzy TrL 5-8 – jeżeli brak to może być uszkodzony kondensator w zespole ZE
·
        odłączyć przewód z zacisku Lz79 lub Lz80. Jeżeli napięcie się pojawi to może to świadczyć o zwarciu na linii ( sprawdzić amperomierzem), uszkodzeniem kondensatora ( wymienić ZE), dużą opornością zestyków przekaźnika lub innych łącz – rzadziej uszkodzeniem transformatora.

G Ó R A  ­

5. Ic nie wzbudza się pomimo obecności napięcia przemiennego na zaciskach Lz79 –Lz80.
Na stacji „A” miga biała lampka „odjazd”.
Najczęstszą przyczyną jest uszkodzony zespól ZE. O ile to możliwe należy go wymienić w 6, pierwszej kolejności i sprawdzić działanie obwodu.
Sprawdzić wartość napięcia przemiennego na zaciskach 1-3 zespołu ZE. Jeżeli brak napięcia lub jego zaniżonej wartości ( przy prawidłowym napięciu na linii) sprawdzić wartości napięć na zaciskach 3-4 Tr1( brak lub zaniżona wartość może świadczyć o uszkodzeniu kondensatora w zespole ZE), Tr1-3 – Nc-8.
Sprawdzić wartość napięcia na 8 – zaciskach 2-4 zespołu ZE ( może być uszkodzony układ prostowniczy zespołu ZE).

G Ó R A  ­

6. Ic wzbudzony. Nie wzbudza się Poz.
Na stacji „A ” miga biała lampka „odjazd”.
Na stacji „B” miga biała lampka „przyjazd”.
Na linii napięcie przemienne - brak napięcia stałego.

Sprawdzamy obwód żarówką „A”:
B1, L58 ( zależności stacyjne), pS 27-17, Pwl 13, Zp 13, Pwl 3-4, Zp 3-4, Op 3-4, Zwbl 21-20, (2 różne połączenia – patrz wyżej) Poz 10, Lzs 12-11, Dp 10-9, Ic 21-22, Wbl 11-12, Poz 52.
Sprawdzamy przyrządem obecność napięcia na: Poz 51, Lz77, Ozl (o ile jest).
Po wzbudzeniu przekaźnik Poz podtrzymuje się na własnym zestyku 1-2.

G Ó R A  ­

7. Poz wzbudzony. Nie odwzbudza się Dp.
Na stacji „A ” miga biała lampka „odjazd”.
Na stacji „B” miga biała lampka „przyjazd”.
Na linii napięcie przemienne - brak napięcia stałego.

Sprawdzamy obwód żarówką „A”: Dp 54.
Jeżeli na zacisku Dp 54 jest napięcie to obwód sprawdzamy żarówką „B”:
OWbl 18-28, dKo 18-28, StKo 18-28, Pm SKp 18-28, SKp 18-28, ZPG 13, ZPG 14, Lzs 3-4, Ic 5-6, Poz 21-22, Dp 53.
Najczęściej występuje brak przejścia na przekaźnikach IRF.

G Ó R A  ­

8.  Poz wzbudzony, Dp odwzbudzony, Ic wzbudzony – brak napięcia stałego na linii.
Na stacji „A ” miga biała lampka „odjazd”.
Na stacji „B” miga biała lampka „przyjazd”.
Na linii napięcie przemienne -  brak napięcia stałego.  

UWAGA!. Obwód sprawdzamy przyrządem. Nie należy używać żarówek.

Podłączamy przyrząd na zaciski 16 (+) i 14 (-) Zespołu ZE. Na zaciskach powinno być napięcie stałe. Następnie zostawiając na zacisku 14 jedną końcówkę przyrządu drugą sprawdzamy obecność napięcia na Lz 80.
Gdy brak napięcia na zacisku Lz 80 to sprawdzamy obwód: Poz 13-14, Lz 14, Zwbl 12-11, Dp 16-15, Ze 22, TrL 7, TrL 8.
Gdy na zacisku Lz 80 jest napięcie to jedną końcówkę przyrządu podłączamy do zacisku ZE 16 a drugą  sprawdzany obwód: Lzs 53, Lzs 54, Poz 5-6, Zwbl 17-18, Dp 18-19, ZE 21.

G Ó R A  ­

9. Przekaźnik Pwl na stacji „A” nie wzbudza się. Napięcie stałe i przemienne na linii.
Na stacji „A ” miga biała lampka „odjazd”.
Na stacji „B” miga biała lampka „przyjazd”.

Lokalizacja usterki na stacji „A”
Powinien wzbudzić się przekaźnik Pwl na stacji „A” i szeregowo połączony przekaźnik Lzs na stacji „B”.
UWAGA!. Obwód sprawdzamy przyrządem. Nie należy używać żarówek.
Sprawdzamy napięcie stałe pomiędzy Lz 79 i Lz 80. Następnie jedną końcówkę przyrządu pozostawiamy na zacisku Lz 79 a drugą sprawdzamy obwód:
TrL 8, TrL 7, ZE 22, Dp 16-17, Pwl 21, Op 11-12, Pwl 22, Pwl 54.
Gdy na zacisku Pwl 54 jest napięcie to przyrząd podłączamy do zacisku Lz 80 i sprawdzamy obwód:
 TrL 5, TrL 6, ZE 21, Dp 19-20, dPo 28-18, ZE 6, ZE 7, rezystor 560
W/2W  (najczęstsza przyczyna kłopotów),  Zp 11-12, Pwl 53.

G Ó R A  ­

10. Przekaźnik Pwl, na stacji „A” oraz „Lzs” na stacji „B” wzbudzone. Nie wzbudził się przekaźnik Op na stacji „A”.
Na stacji „A ” miga biała lampka „odjazd”.
Na stacji „B” miga biała lampka „przyjazd”.

W dalszym ciągu na stacji „A” wzbudzony jest przekaźnik Nc ( poprzez zestyk Pwl 5-6) a odwzbudzony Wbl ( po rozładowaniu układu RC).
Najbardziej prawdopodobną przyczyną tej usterki jest uszkodzony układ RC przekaźnika Wbl. Przekaźnik Op wzbudza się w obwodzie:
zależności stacyjne (muszą być prawidłowe. Inaczej przedwcześnie został by odwzbudzony przekaźnik Wbl, Nc Ic na st. „B” itd.), pS (jw.), Pwl 13-14, Ic 3-4, Wbl 13-14 ( podtrzymany układem RC, ponieważ wzbudzony Pwl zestykiem 3-4 przerywa obwód do przekaźnika Wbl), Op 22, cewka Op, Op 21, +.
Po wzbudzeniu przekaźnik Op pozostaje w stanie wzbudzonym bezprądowym.

Wzbudzony przekaźnik Op powoduje odwzbudzenie przekaźnika Nc. Wysyłanie napięcia przemiennego zostaje przerwane.

Na stacji „A” świeci biała lampka „odjazd” światłem ciągłym.

Na stacji „B” odwzbudza się przekaźnik Ic. Odwzbudzony przekaźnik Ic zestykiem 21-20 przerywa obwód przekaźnika Poz powodując jego odwzbudzenie.
Biała lampka „przyjazd” świeci światłem ciągłym.

G Ó R A  ­

Stan przekaźników po ustawieniu blokady :

Stacja „A” : Dp­, Op­, Pwl­ - pozostałe odwzbudzone
Stacja „B” : Lzs
­ - pozostałe odwzbudzone:

G Ó R A  ­