WPŁYW USTEREK KABLOWYCH NA PRACĘ BLOKADY EAP

Małe wyjaśnienie - cały tekst zawarty na tej stronie jest niewiadomego pochodzenia. Po prostu nie mam pojęcia czy to sam pisałem czy od kogoś przepisałem. W każdym bądź razie mam to ręcznie pisane na kartce i to moim pismem. Po bardzo długim namyśle postanowiłem to opublikować na www. Jeżeli ściąłem z jakiegoś opracowania to autora bardzo przepraszam za umieszczenie opisu bez jego zgody ( i mam cichą nadzieję że się nie obrazi). 

1

ZWARCIE LINII KABLOWEJ

- w stanie neutralnym blokady

Linia niedrożna, nie można ustawić żadnego kierunku

- ustawiony kierunek ,szlak niezajęty 

Zwarcie spowoduje sztuczne zajęcie szlaku, nie można podać semafora   wyjazdowego.

- ustawiony kierunek ,szlak zajęty 

Uniemożliwione jest zwolnienie blokady.

2

PRZERWA W LINII KABLOWEJ

- w stanie neutralnym blokady

Nie można włączyć kierunku

- ustawiony kierunek ,szlak niezajęty 

Następuje odwzbudzenie przekaźników Pwl i Lzs i występuje sygnalizacja zajętości szlaku

- ustawiony kierunek ,szlak zajęty 

Uniemożliwione jest zwolnienie blokady

3

SKRZYŻOWANIE ŻYŁ LINII KABLOWEJ 

Uniemożliwione jest włączenie lub zwolnienie blokady. Obwód prądu przemiennego funkcjonuje lecz odwrotna polaryzacja uniemożliwia pracę przekaźników Pwl, Lzs i Zp.

4

OBCE NAPIĘCIE NA LINII KABLOWEJ

- biegunowość +/- w stanie neutralnym 

Następuje wzbudzenie przekaźników Pwl ( na obu stacjach) i zatrzymanie pracy blokady

- biegunowość +/-  przy ustawionym kierunku 

Odwzbudza się przekaźnik Lzs przy wzbudzonym Pwl. Można podać semafor dla którego ustawiona jest blokada. Wzbudzony przekaźnik sygnałowy odwzbudza Pwl, który nie ma możliwości ponownego wzbudzenia. Nie nastąpi zwolnienie blokady.

- biegunowość +/-  przy zwalnianiu blokady 

Nie nastąpi wzbudzenie przekaźnika Zp i blokada nie zwalnia się.

- biegunowość -/+ w stanie neutralnym

Obwód nie reaguje do czasu próby włączenia blokady na jednej ze stacji. Przy próbie włączenia na stacji sąsiedniej wzbudza się przekaźnik Zp i uniemożliwia danie pozwolenia. Następuje zatrzymanie pracy blokady.

- biegunowość  -/+ przy ustawionym kierunku

Następuje odwzbudzenie Pwl i zamknięcie  wyjazdów przy mylnej informacji na sąsiedniej stacji o podanym semaforze.

- zajętość szlaku

Prąd stały nie powoduje żadnej reakcji obwodów.

- prąd przemienny - w stanie neutralnym

Powoduje wzbudzenie przekaźników Ic na obu stacjach, włączając mylną informację o żądaniu pozwolenia. Gdy ktoś naciśnie przycisk Poz nastąpi zatrzymanie pracy blokady.

- prąd przemienny - przy ustawianiu kierunku

Powoduje wzbudzenie przekaźników Ic i informację na pulpitach podobną jak przy zajętym szlaku.

- prąd przemienny - przy zwalnianiu blokady

W trakcie zwalniania blokady prąd przemienny (obcy) powoduje zatrzymanie procesów po pierwszej fazie i odwzbudzenie przekaźnika Op.