ZAMKI ZWROTNICOWE

Zamki zwrotnicowe zamykane są specjalnymi kluczami. Klucze wykonane są w 24 kształtach oraz posiadają 6 grup wycięć. W sumie występują więc 144 rodzaje kluczy. Na danej stacji rejestr klucza nie powinien się powtarzać.

Zamek trzpieniowy (zdjęcie)

Budowa zamka trzpieniowego.

Zamki te służą do zamykania zwrotnic. Mają one szerokie zastosowanie w urządzeniach mechanicznych kluczowych. Są one stosowane również w przypadkach awarii ( np. zerwanie pędni napędu mechanicznego) lub gdy rozjazd wymaga dodatkowego zamknięcia z różnych powodów. Zależność uzyskuje się poprzez zamknięcie iglicy odsuniętej ( odlegającej). Po zamknięciu zamka i wyjęciu klucza nie jest możliwe odjęcie zamka od zwrotnicy, ani jej przestawienie. Oczywiście dla pełnego zabezpieczenia zwrotnicy wymagana jest droga oporowa zamknięcia nastawczego wynosząca min. 5 mm.

Dla każdego typu szyn stosuje się inny typ zamka. Różnią się one długością trzpienia i kształtem obudowy współpracującej z opornicą.

Zamek ryglowy

Służy on  również służą do zamykania zwrotnicy. Zamykają i kontrolują położenie obu iglic - dolegającej i odlegającej. Zamki ryglowe dzielą się na pojedyncze i podwójne. Zamek pojedynczy zamyka iglice tylko w jednym położeniu, a zamek podwójny w obu położeniach.

Zamki ryglowe stosuje się :

1.      do zwrotnic przejeżdżanych na ostrze przez pociągi pasażerskie z prędkością większą niż 40 km/h

2.      do zwrotnic najeżdżanych na ostrze wyłącznie przez pociągi towarowe z prędkością większą niż 50 km/h

3.      do zwrotnic na szlaku

Zaleca się stosować zamki ryglowe dla zwrotnic przejeżdżanych na ostrze przez pociągi pasażerskie z szybkością mniejszą niż 40 km/h.
W innych przypadkach należy stosować zamki trzpieniowe.

Budowa zamka ryglowego

Zabudowa zamka w rozjeździe

Zamek wykolejnicowy ( zdjęcie)

Zamki wykolejnicowe zabudowane są na wykolejnicach. Mogą zamykać wykolejnicę w położeniu otwartym jak również w zamknięty.

Literatura:
1 - WTB-E10
2 - Instrukcja E-20
3 - "Mechaniczne urządzenia zabezpieczenia ruchu kolejowego". A. Mikulski.