< WSTECZ

PODSTAWOWE WIADOMOŚCI O URZĄDZENIACH SRK 

Bardzo dobry opis urządzeń ( w postaci pliku .pdf) znajduje się tutaj.

Przed szczegółowym omówieniem urządzeń srk warto poznać podstawowe pojęcia.

PODZIAŁ URZĄDZEŃ SRK

1.      Pod względem spełnianych funkcji dzielą się na:
a)  stacyjne
b)  liniowe
 - samoczynna blokada liniowa
 - półsamoczynna blokada liniowa
c)  kontroli prowadzenia pociągów
 - punktowego oddziaływania
 - odcinkowego oddziaływania
 - ciągłego oddziaływania
d)  zdalnego sterowania
 - na liniach kolejowych
 - na stacjach
e)  zabezpieczenia ruchu na przejazdach ( kat. A, B, C)
 - rogatki mechaniczne
 - rogatki elektryczne
- samoczynna sygnalizacja przejazdowa
f) sterowania rozrządem

2.      Ze względu na sposób realizacji zależności oraz funkcji nastawczych :
a ) mechaniczne
 - kluczowe
 - scentralizowane
b) elektryczne
 - suwakowe
 - przekaźnikowe
 - komputerowe

SYGNALIZATORY

Sygnalizatory przytorowe ze względu na konstrukcję dzielą się na kształtowe i świetlne.

Ze względu na rodzaj podawanych sygnałów sygnalizatory dzielą się na :

1.      pociągowe - semafory. tarcze ostrzegawcze, sygnalizatory powtarzające, sygnalizatory sygnału zastępczego, tarcze ostrzegawcze przejazdowe.

2.      manewrowe - tarcze manewrowe i rozrządowe.

Semafory ze względu na miejsce ustawienia oraz funkcję posterunku dzielimy na:

1.      wjazdowe

2.      wyjazdowe ( w tym również grupowe)

3.      drogowskazowe

4.      odstępowe ( obsługiwanie i samoczynne)

5.      zaporowe

6.      osłonne.

PRZEBIEGI

Rodzaje przebiegów

1.      Pod względem organizacji ruchu dzielą się na:
- pociągowe
- manewrowe 

2.      Ze względu na występowanie uzależnienia zwrotnic i sygnalizatorów dzielą się na :
- zorganizowane
- niezorganizowane

3.      Ze względu na sposób uzależnienia zwrotnic przebiegi zorganizowane dzielą sie na:
- zamykane
- utwierdzane

4.      Pod względem techniczno-ruchowym przebiegi zorganizowane dzielimy na:
- zasadnicze lub wariantowe
- z zatrzymaniem lub bez zatrzymania

Przebiegi sprzeczne 

Są to przebiegi które nie mogą się odbywać jednocześnie. Jako przebieg sprzeczny uznaje się przebiegi, których:

1.      drogi przebiegów krzyżują się

2.      drogi przebiegów pokrywają się na pewnej długości jazdy

3.      drogi przebiegów wymagają odmiennego położenia zwrotnicy lub wykolejnic

4.      droga ochronna zbiega się z drogą jazdy, z wyjątkiem przebiegów bez zatrzymania

5.      uznanie za sprzeczne wynika ze względów bezpieczeństwa lub organizacji ruchu.

Wykluczenie przebiegów sprzecznych uzyskuje się poprzez odmienne położenie zwrotnic lub wykluczenie specjalne.

 Literatura:
1 - Instrukcja WTB-E10.