DOKUMENTACJA  CZUJNIKA TOROWEGO EON-6

DOKUMENTACJA TA NIE MOŻE STANOWIĆ PODSTAWY UTRZYMANIA URZĄDZEŃ STEROWANIA RUCHEM

SPIS TREŚĆ


WSTĘP, PRZEZNACZENIEOPIS TECHNICZNY RODZAJE WYKONAŃ CZUJNIKA TOROWEGO EON-6

Wymiary gabarytowe i masa
Konstrukcja czujnika torowego EON-6
Obudowa
Zespoły elektroniczne
Zespół elektroniczny MER-112202
Zespół elektroniczny MER-112302
Zasada działania zespołów elektronicznych
Nadajnik
Odbiornik

DANE TECHNICZNE, ZALECENIA PROJEKTOWE I WSKAZÓWKI DLA MONTAŻU , MONTAŻ CZUJNIKA TOROWEGO EON-6 W TERENIE,   URUCHOMIENIE I REGULACJA CZUJNIKA TOROWEGO EON-6

Sprawdzenie urządzenia przed uruchomieniem
Uruchomienie i regulacja
Kontrola działania czujnika
Kontrola poprawności współpracy czujnika EON-6 z obwodami
   SOT-1 

OKRESOWA KONTROLA I KONSERWACJA, USZKODZENIA I SPOSOBY ICH USUWANIA , OPAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE, TRANSPORT, WYKAZ CZĘŚCI ZAMIENNYCH

SPIS RYSUNKÓW  

Rys. 1........ Wymiary gabarytowe EON-6

Rys. 2........ Czujnik torowy z dwoma odbiornikami z rozpoznaniem kierunku

Rys. 3........ Czujnik torowy obejmujący strefę przejazdu bez rozpoznania kierunku

Rys. 4........ Widok wnętrza skrzyni EON-6

Rys. 5........ Przykładowe rozszycie kabla dla jednego zespołu

Rys. 6........ Schemat montażowy EON-6

Rys. 7........ Schemat instalacji podwójnego czujnika EON-6 z rozpoznaniem kierunku

Rys. 8........ Schemat instalacji pojedynczego czujnika EON-6 (jako czujnik wyłączający)

Rys. 9........ Schemat instalacji podwójnego czujnika EON-6 obejmującego działaniem strefę przejazdu (bez rozpoznania kierunku)

Rys.10 Usytuowanie skrzyni EON-6 przy torze

Rys. 11 Współpraca EON-6 z obwodami SOT-1