PODSTAWY URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH
 ( PRZEKAŹNIKOWYCH)

Elektryczne urządzane stacyjne można w skrócie podzielić na kilka kategorii mianowicie:

·         urządzenia suwakowe - obecnie rzadko spotykane

·         urządzenia przekaźnikowe typu E

·         urządzenia przekaźnikowe typu PB  ( tzw. półblokowe)

·         urządzenia przekaźnikowo- komputerowe

·         urządzenia komputerowe.

Cześć tych urządzeń będziemy starali się opisać.
Funkcjonalnie schematy połączeń przekaźnikowych mogą być podzielone na następujące grupy:

·         grupa nastawcza

·         grupa zależnościowa

·         grupa informacyjna

·         grupa przebiegowego nastawiania

Do grupy nastawczej zaliczamy schematy :

·         połączeń napędów zwrotnicowych

·         połączeń dla świateł semaforów i tarcz.

Do grupy zależnościowej należą te schematy, w których są realizowane zależności wymagane dla ustawienia przebiegu pociągowego lub manewrowego:

·         obwody przekaźników sygnałowych

·         obwody przekaźników utwierdzenia i zwolnienia przebiegu

·         utwierdzania przebiegów manewrowych

·         blokada stacyjna

Do grupy informacyjnej należą te schematy, które sterują wskaźnikami i powtarzaczami świetlnymi na planie :

·         wskaźniki świetlne sygnałowe

·         wskaźniki świetlne stanu odcinków izolowanych

·         obwody przekaźników przebiegowych

·         wskaźniki świetlne kontroli rozprucia zwrotnic

Do grupy przebiegowego nastawiania zaliczamy schematy spełniające w znacznym stopniu funkcje zautomatyzowane, przy przebiegowym a nie indywidualnym nastawianiu zwrotnic i sygnałów.

Oczywiście oprócz urządzeń stacyjnych są również elektryczne urządzenia na szlakach ( blokady liniowe różnego typu) i przejazdach ( np. SSP, rogatki elektryczne) oraz górkach rozrządowych.

Przed zapoznaniem się z konkretnymi obwodami proponuję zapoznanie się z podstawowymi oznaczeniami na schematach.

NAZWA

SYMBOL

  Przekaźnik neutralny dwupołożeniowy

  Przekaźnik o opóźnionym zwalnianiu kotwicy

  Przekaźnik z prostownikiem

  Przekaźnik na prąd zmienny

  Przekaźnik migowy ( impulsowy)

  Przekaźnik neutralny, dwupołożeniowy, dwuuzwojeniowy.

  Przekaźnik trójpołożeniowy na prąd stały

  Przekaźnik indukcyjny, dwupołożeniowy

    Przekaźnik indukcyjny, trzypołożeniowy

  Przekaźnik czasowy z opóźnionym działaniem

  Zestyk zwierny ( łączący w stanie czynnym przekaźnika)

UWAGA . Symbole w rzędzie 1 należy stosować przy poziomym układzie rysowania schematów natomiast w rzędzie 2 - w pionowym układzie rysowania schematów.

  Zestyk rozwierny ( łączący w stanie biernym przekaźnika)

  Zestyk przekaźnika indukcyjnego trzypołożeniowego - łączący 
w stanie czynnym zasadniczym

  Zestyk przekaźnika impulsowego - łączy w stanie biernym.

  Zestyk przycisku niestabilnego - łączący w stanie zasadniczym.

  Przycisk niestabilny wciskany

  Przycisk niestabilny wciskany plombowany

  Przycisk stabilny wciskany

  Przycisk stabilny wciskany plombowany

  Przycisk niestabilny wyciągany

  Transformator jednofazowy

  Silnik

  Zespół prostowniczy

  Rezystor ( opornik)

  Kondensator elektrolityczny

OZNACZENIA ŚWIATEŁ SYGNALIZATORÓW

 Światło zielone

 Światło pomarańczowe

  Światło czerwone

 Światło białe pulsujące ( Sz)

 Światło białe pulsujące ( Sz) lub stałe (manewr)

To chyba wszystkie podstawowe oznaczenia na schematach. Inne mniej spotykane zostaną omówione przy okazji opisywania konkretnych obwodów.