PRZEKAŹNIKI STOSOWANE W SYSTEMACH STEROWANIA SRK

Typy przekaźników stosowanych w systemach zabezpieczenia ruchu kolejowego

W przekaźnikowych systemach elektrycznych przekaźnik jest podstawowym i najczęściej występującym elementem urządzeń. Zadaniem jego jest tworzenie obwodów elektrycznych pod wpływem dostarczonej energii elektrycznej.

Ze względu na rodzaj dostarczanej do niego energii elektrycznej przekaźniki dzielimy na:

Ze względu na czas działania, przekaźniki mogą być podzielone na następujące grupy:

Ze względu na wykonanie przekaźniki dzielimy na następujące klasy:

- klasa 1 charakteryzuje się:

Niezawodność działania przekaźników pierwszej klasy sięga 1/10 -8 zadziałań.

- klasa 2 nie spełnia wymagań sztywnego prowadzenia styków oraz dopuszcza stosowanie dźwigni.

- klasa 3 przekaźnik tej klasy posiada sprężyny przy kotwicy i nie spełnia warunku niezgrzewalności styków.