Czujnik CTI

 Głowica czujnika zawiera dwa niezależne układy czujnikowe umożliwiające pracę czujnika jako pojedynczego lub podwójnego, przy czym w przypadku wykorzystania jej jako czujnik pojedynczy należy uzwojenia połączyć równolegle. Z każdą głowicą czujnika CTI-3 połączony jest moduł rozpoznania kierunku.
Obrzeże koła w chwili przejazdu nad czujnikiem powoduje wygenerowanie siły elektromotorycznej, czyli inaczej – wytwarza impuls napięciowy o kształcie zbliżonym do sinusoidy.
W przypadku stosowania czujników typu CTI-3 zasada działania SSP oparta jest na sprzętowej detekcji kierunku ruchu dla każdej osi pociągu.
Każdej przejeżdżającej nad czujnikiem osi odpowiadają krótkie impulsy pochodzące z obydwu cewek głowicy czujnika, które doprowadzone są na wejścia modułów rozpoznania kierunku. Czujnik CTI zastosowany jako czujnik wyłączający (za przejazdem) nie współpracuje z układem rozpoznawania kierunku. Obydwa uzwojenia czujnika połączone są równolegle.

Głowica czujnika posiada cztery magnesy stałe z nałożonymi uzwojeniami.

Jeżeli czujnik wykorzystany jest jako pojedynczy to uzwojenia należy łączyć równolegle. Nie należy pozostawiać niepołączonego uzwojenia. Oporność uzwojeń czujnika wynosi - 2x 1.8 kΩ.
Działanie czujnika polega na wygenerowanie siły elektromotorycznej, czyli inaczej – wytworzeniu impuls napięciowego o kształcie zbliżonym do sinusoidy.
Napięcie to następnie doprowadzone jest do układu formującego impulsy.

Montaż głowicy
Głowica czujnika musi znajdować się na takiej wysokości, aby odległość górnej powierzchni głowicy do górnej powierzchni główki szyny wynosiła 40 (+1, -3) mm.

Usterki głowicy
Usterką dyskwalifikującą głowicę z eksploatacji - oprócz uszkodzeń mechanicznych, jest również spadek oporności izolacji pomiędzy uzwojeniami a szyną. Usterka ta objawia się:

·
        Nadmiarowymi zadziałaniami czujnika
·
        Błędami w rozpoznawaniu kierunku
·
        Skokami napięcia na wyjściu kanałów formatowania impulsu ( integratorów)

Oporność ta nie może być mniejsza niż 500 kΩ .  
Podobne objawy występują w przypadku zaniżenia oporności żył kabla ( również minimalna oporność wynosi  500  kΩ .

Do częstych usterek należy zaliczyć niewłaściwe połączenie przewodów w puszcze IVA. Bardzo często do puszek dostaje się woda (wilgoć) lub mrówki. Powoduje to wadliwe działanie czujnika CTI. Najlepiej nie wykorzystywać oryginalnych listew puszki IVA ( o ile taką używamy) lecz do połączenia w puszce stosować listwy LZ. Są one bezpieczniejsze. Oczywiście puszkę należy w miarę hermetycznie zaniknąć.

Układy współpracujące.
Czujnik współpracuje z układem elektronicznym znajdującym cię na płytce MER lub w panelu ECT ( 3 do 8). Tam też następuje rozpoznanie kierunku. W chwili obecnej dostępne są następujące panele współpracujące z czujnikiem CTI :

·        ECT8/2  - Panel elektroniki czujnika CTI bez układu wykrywania kierunku.

·        ECT8/2  - Panel elektroniki czujnika CTI z układem wykrywania kierunku.

·        ECT5/1 - Panel elektroniki czujnika CTI dla SSP COB63A - linia dwutorowa.

·        ECT5/2 - Panel elektroniki czujnika CTI dla SSP COB63A - linia jednotorowa.

·        ECT6/x - Panel elektroniki czujnika CTI dla SSP SPA2A.

·        ECT6/x/EON - Panel elektroniki czujnika CTI dla SSP SPA2A.

·        CTI-301K - panel elektroniki czujnika CTI dla SSP SPA1 z wykrywaniem kierunku (włączający)

·        CTI-301T - panel elektroniki czujnika CTI dla SSP SPA1 bez wykrywania kierunku (wyłączający)

·        CTI-302K - panel elektroniki czujnika CTI dla SSP SPA2 z wykrywaniem kierunku (włączający)

·        CTI-302S - panel elektroniki czujnika CTI dla SSP SPA2 bez wykrywania kierunku (wyłączający)

Istotną sprawą jest prawidłowe wyregulowanie napięcia integratora. DTR przewiduje napięcie w zakresie –100 do +50mV lecz należy brać pod uwagę możliwość zmiany napięcia po regulacji. Z praktyki wynika że najlepiej napięcie ustawiać w okolicy 0 V.

Podsumowanie.

Czujniki CTI są w eksploatacji bardzo wydajne ponieważ :

-         nie posiadają linek połączeniowych z torem przez co mniej ulegają kradzieży i dewastacji.

-         Nie pobierają prądu w przeciwieństwie do innych czujników ( EON, EOC, RSR180)

-         Nie są zbytnio narażone na wyładowania atmosferyczne ( miałem tylko jeden przypadek wyrwania magnesów z obudowy spowodowany prawdopodobnie wyładowaniem atmosferycznym),

-         Pracują nawet w wodzie o ile nie jest naruszona obudowa lub uszczelnienie kabla.

Wady – w stanie zasadniczym nie jest wykrywana usterka głowicy oraz nie jest kontrolowane położenie głowicy w stosunku do szyny - w przeciwieństwie do głowicy czujnika RSR180. Posiadają jedynie obwód kontroli ciągłości kabla.