Czujnik ELS - 3  (magnetyczny)

Jest stykowym, biernym ( niewymagającym oddzielnego zasilania) urządzeniem punktowego oddziaływania. W stanie zasadniczym (gdy nad czujnikiem nie ma pociągu) zestyk w czujniku jest rozwarty, gdy nad czujnikiem jest pociąg (zestaw kołowy) zestyk w czujniku jest zwarty.
Aluminiowa głowica czujnika przykręcana jest do podstawy mocującej przystosowanej do zabudowy na stopce szyny. W głowicy znajdują się zabudowane 4 magnesy ferrytowe rozmieszczone symetrycznie. Pomiędzy magnesami znajduje się poziomy otwór z gwintem, w który można wkręcać wkład z kontaktronem (herkonem). Każdy z 4 magnesów wytwarza pole magnetyczne. Symetryczne rozmieszczenie magnesów powoduje, że ich pola magnetyczne wzajemnie znoszą się w miejscu wkładu z kontaktronem, dzięki czemu styki herkona są rozwarte. Z chwilą, kiedy miedzy głowicą czujnika, a szyną znajdzie się obręcz zestawu kołowego równowaga pola magnetycznego zostanie zachwiana i w miejscu wkładu z herkonem wystąpi pole magnetyczne, które spowoduje zwarcie styków kontaktrona.

Pojedynczy czujnik ELS – 3 nie może być wykorzystany do rozpoznawania kierunku. Mogą to zrealizować czujniki podwójne ELS – 3 współpracujące z odpowiednim układem rozpoznania kierunku.