Czujnik mechaniczny  ELS-6

W 1986 roku w ówczesnym ZWUS Katowice rozpoczęto produkcję mechanicznych czujników szynowych ELS-6. Czujniki te zostały opracowane głownie do stosowania w urządzeniach sygnalizacji przejazdowych w miejsce czujników magnetycznych ELS-3, pod względem niezawodności niezdających egzaminu na zelektryfikowanych liniach kolejowych o intensywnym ruchu towarowym prowadzonym lokomotywami serii ET41.
Podstawowym zastosowaniem czujnika ELS-6 stała się produkowana wtedy sygnalizacja przejazdowa typu SPA-1.
Kompletny czujnik mechaniczny typu ELS-6 stanowią: głowica, dwa wsporniki, przyłącze oraz dwa odbijacze. Głowica to podstawowa część czujnika, na którą oddziałuje obrzeże koła pojazdu szynowego. Wsporniki są mocowane do stopki szyny i stanowią konstrukcję nośną dla głowicy. Zadaniem przyłącza jest elektryczne połączenie głowicy ze skrzynką kablową. Odbijacze, mocowane także do stopki szyny, chronią głowicę przed uszkodzeniami mechanicznymi.
Obecność pojazdu szynowego nad czujnikiem jest wykrywana w ten sposób, że toczące się koło naciska na dźwignię głowicy, a ta przez mechaniczny układ przeniesienia powoduje przełączanie zestyków elektrycznych.
Dzięki zastosowaniu hydraulicznego tłumienia powrotnego ruchu dźwigni, zestyki po zjechaniu koła są zwarte jeszcze przez około 2,5 s.
Czujniki są produkowane z jedną dźwignią (pojedyncze) lub z dwiema dźwigniami (podwójne).
Czujnik pojedynczy stwierdza tylko obecność koła nad jego dźwignią, natomiast czujnik podwójny, dzięki mechanicznemu wzajemnemu uzależnieniu dźwigni, rozróżnia kierunek ruchu koła.
Czujnik ELS-6 może być dostarczany w 64 odmianach. Odmiany te różnią się między sobą typem szyny, do jakiej czujnik może być mocowany (S42, S49, lub S60 i R65), liczbą dźwigni (podwójny lub pojedynczy), umiejscowieniem dźwigni w czujniku pojedynczym (prawa lub lewa), rodzajem przyłącza (pojedyncze lub podwójne), długością przyłącza (krótkie lub długie), rodzajem zestyków (przełączne lub rozwierne) oraz obecnością hydraulicznego tłumika powrotu dźwigni lub jego brakiem. Czujniki bez tłumienia, a więc te, które nie mają opóźnienia powrotu dźwigni, nie nadają się do stosowania w sygnalizacjach przejazdowych.

 

st26.jpg