Bezkablowy czujnik pociągu EOC-4

 

Bezkablowy czujnik pociągu EOC-4 jest przeznaczony do stosowania przede wszystkim w tych miejscach, w których specyficzne warunki wykluczają stosowane dotychczas czujniki pociągu. Zwłaszcza w przypadku występowania istotnych trudności w prowadzeniu kabli na dalekie odległości (np. w terenie górzystym).
Zastosowany w niektórych systemach SSP typu SPA-4 bezprzewodowy czujnik niezajętości odcinka torowego EOC-4 jest szczególnie polecany do zastosowania na sieci kolei polskich przy prędkościach pociągu nie przekraczających 120 km/h. Wynika to z faktu obowiązkowego instalowania w odległości drogi hamowania od przejazdu tarcz ostrzegawczych przejazdowych przy prędkościach powyżej 120 km/h, z czego wynika konieczność prowadzenia kabli co najmniej na odległość drogi hamowania, która już tylko w niewielkim stopniu różni się od odległości do czujników włączających i tym samym obniża efektywność rozwiązania. Powyższe ograniczenie prędkości maksymalnej jest spowodowane również ograniczeniem długości odcinków torowych, przy których czujnik typu EOC-4 działa niezawodnie. Przy zachowaniu dostatecznego stopnia pewności działania czujnika EOC-4 założono, że długość odpowiadających mu odcinków torowych nie powinna przekroczyć 1 km. Czujnik EOC-4 wymaga zachowania ciągłości toków szynowych oraz braku zwarć pomiędzy tokami w całości odcinków toru, których niezajętość jest wykrywana. Odcinki te są wyznaczone przez izolacje zabudowane w pojedynczym toku toru.
W bezpośredniej odległości od izolacji skrajnych znajdują się diody prostownicze zamontowane pomiędzy tokami szynowymi. Diody te stanowią istotny element czujnika bezkablowego EOC-4, który działa na zasadzie obwodu torowego typu AC/DC.

Czujnik EOC-4 składa się z następujących modułów:

    Moduł przetwornicy symetrycznej sterowany z dwóch źródeł napięcia prostokątnego generowanych niezależnie od siebie z modułów wyjść cyfrowych sterowników PLC w kanale sterowania A i B systemu ssp służy do zasilania uzwojenia pierwotnego transformatora napięciem o częstotliwości 70 Hz do 100 Hz.

Transformator stanowi główne źródło napięcia zasilania czujnika
EOC-4 dla dwóch odcinków torowych. Prąd zasilania poprzez rezystory redukcyjne płynie poprzez toki szynowe odcinków toru wyznaczonych przez złącza izolowane i diody prostownicze montowane pomiędzy toki szynowe na przeciwległych końcach odcinków torowych 1 i 2.

Detektor niezajętości odcinka wykrywa obecność pojazdu szynowego na danym odcinku torowym na podstawie obecności na wejściu modułu jednej połówki napięcia (odcinek niezajęty), lub całkowitego braku obydwu połówek napięcia (odcinek zajęty).

Moduł klucza bezstykowego służy do okresowego testowania poprawności działania wszystkich elementów elektronicznych detektora niezajętości. Impuls testujący powoduje krótkotrwałą przerwę w głównym obwodzie czujnika, co objawia się na wejściu prawidłowo działającego detektora niezajętości obecnością obydwu połówek napięcia.