EOC 1 ( współpraca z SPA-4)

Poniższy rysunek przedstawia rozmieszczenie stref i zasadę działania czujnika EOC-1.

 

eoc1.h2.gif

L1 - strefa wzbudzenia odbiornika 01
L2 - strefa wzbudzenia odbiornika 02
L3 - strefa wspólna
SK - skrzynka kablowa

eoc1.h3.gif

Rozmieszczenie czujników torowych - ssp z czujnikami pociągów EOC

Czujniki IA/B i XIA/B - czujniki włączające dla kierunku właściwego
Czujniki IIA/B i XIIA/B - czujniki wyłączające
Czujniki IIIA
/B i XIIIA/B - czujniki odjazdowe dla kierunku właściwego

 

Zasada działania

 EOC jest pojedynczym bezpiecznym czujnikiem wspólnym dla kanału „A” i „B”.

Czujnik ten działa na zasadzie bezzłączowego obwodu torowego. Składa się z nadajnika typu MER 111701 umieszczonego w środku obwodu nadającego sygnał o określonej częstotliwości oraz dwóch odbiorników typu MER 111709 umieszczonych po obu stronach obwodu i odbierających sygnał z nadajnika. Odbiornik oddalony od przejazdu oznaczany jest symbolem „b” natomiast odbiornik znajdujący się bliżej przejazdu symbolem „c”. 

W stanie zasadniczym (bez taboru na tokach szyn w strefie oddziaływania) napięcie na wyjściu odbiornika powinno nieznacznie przekraczać 6V ( ustawić poprzez regulację czułości zgodnie z DTR).Jest to poziom logiczny „1”. 

 Brak napięcia ( poziom logiczny „0”) może być spowodowany np.:

·         Zwarciem lub przerwą toku szyn np. przez tabor.

·         Uszkodzeniem linki odbiornika lub - gdy nie działają oba odbiorniki - nadajnika

·         Uszkodzeniem odbiornika ( o ile np. drugi odbiornik działa prawidłowo)

·         Uszkodzeniem nadajnika ( w tym wypadku oba odbiorniki nie działają)

·         Zwarciem np. w kablu odprowadzającym sygnał do szafy

·         Uszkodzeniem zespołu ochrony przepięciowej

·         Innych nieprzewidzianych sytuacji i przyczyn np. bezpiecznik itp.

Za wysokie napięcie rzędu 20V bez możliwości jego obniżenia do poziomy 6V świadczy o braku połączenia z obciążeniem.

 Pojazd szynowy, zbliżając się do strefy kontrolowanej przez dany odbiornik zwiera toki szyn odcinając tym samym dopływ sygnału do odbiornika. Napięcie wyjścia nie powinno wtedy przekroczyć 0, 5V.

 Można śmiało powiedzieć, że działanie EOC-1 jest podobne do EON 1 lub EON 3. Inaczej natomiast działa EON 6.

W prawidłowo wyregulowanym czujniku zwarcie toków szyn w odległości 20 m nie powinno powodować odwzbudzenia odbiornika. Odległość ta może wynosić nawet 1 metr.
Strefa wspólna, w której zbocznikowanie toku szyn powoduje odwzbudzenie się obu odbiorników wynosi od 3 do 10 m.

 Napięcie zasilania powinno się mieścić w granicach 11 do 18V. 

Sposób zasilania oraz wysyłania sygnału z EOC. 

Przy podłączeniu urządzeń EOC należy zwrócić uwagę na połączenie wyjść odbiorników. Mianowicie do linii sterującej z pierwszego odbiornika podany jest plus natomiast z odbiornika 2 minus.

 

 

Układ pośredniczący. 

W SPA-4 pierwszym układem ( nie licząc układu przeciwprzepięciowego) jest moduł separacji EOD-10. Ma on na zadanie galwaniczne oddzielenie sygnału wejściowego, wysyłanie sygnałów z czujnika do sterowników oraz umożliwia testowanie sprawności poszczególnych transoptorów. Sygnał testujący jest wysyłany co 3 s i trwa nie więcej jak 20 ms. Powoduje on zwieranie kanału „b” i „c” tak jakby jechał pociąg. Test ten jest widoczny poprzez krótkotrwałe okresowe gaśniecie diod LED modułów wejściowych, odpowiadających poszczególnym czujnikom. Niestety nie wiem jak zachowa się aparatura po wykryciu błędu. Nic konkretnego w DTR nie wyczytałem. Samo rozpoznanie kierunku jazdy wykonane jest już w sterownikach.

 


Proszę zwrócić uwagę na sposób przesyłania sygnału z odbiorników do modułu separacji poprzez układ ochrony przeciwprzepięciowej. Mianowicie z odbiornika pierwszego plus połączony jest z układem przeciwprzepięciowym sterującym natomiast minus z plusem zasilania. Drugi odbiornik natomiast odwrotnie – minus połączony z modułem EOD za pomocą układu ochrony przeciwprzepięciowej sterującej a plus z minusem zasilania. Jest to dosyć ciekawy sposób, z którym dotychczas się chyba nie spotkałem.  

Podsumowanie – moja opinia o EOC.

Moja opinia o tych czujnikach jest mieszana, Nie podoba mi się konieczność stosowania sporej ilości linek połączeniowych – na jeden czujnik przypada aż 6 linek. Naraża to układ na niewłaściwe działanie spowodowane kradzieżami, złym stanem styku szyna-linka.