DOKUMENTACJA  URZĄDZEŃ EON-3 

DOKUMENTACJA TA NIE MOŻE STANOWIĆ PODSTAWY UTRZYMANIA URZĄDZEŃ STEROWANIA RUCHEM


DTR   EON-3

WSTĘP, PRZEZNACZENIE  ,  OPIS TECHNICZNY,  RODZAJE WYKONAŃ URZĄDZENIA EON-3 

3.1.      Wymiary gabarytowe i masa
3.2.      Zasada działania EON-3

3.3.      Opis ważniejszych podzespołów urządzenia EON-3
3.3.1.   Zasada działania nadajnika MER-111008
3.3.2.   Zasada działania odbiornika MER-111025
3.4.      Konstrukcja urządzenia EON-3
3.4.1    Obudowa
3.4.2.      Kaseta
3.4.3.   Zespół nadajnika MER-111008
3.4.4.   Zespół odbiornika MER-111025
3.4.5    Zespół przekładnika MER-111014
3.4.5.1 Wykonanie przekładnika

DANE TECHNICZNE  

5.1.     Dane ogólne
5.1.1.  Maksymalna odległość
5.1.2.  Zasilanie
5.1.3.  Kable zasilające
5.1.4.  Kable od odbiornika czynnego do przekaźnika zewnętrznego
5.1.5.  Zakres temperatur pracy
5.1.6.  Rezystancja podtorza
5.1.7.  Warunek bocznikowania
5.1.8.  Współpraca z innymi typami obwodów torowych
5.2.     Nadajnik
5.2.1.  Pobór prądu ze źródła zasilania
5.2.2.  Napięcie wyjściowe nadajnika
5.2.3.  Zmienność napięcia wyjściowego nadajnika
5.2.4.  Rezystancja dopasowania
5.2.5.  Częstotliwość nadajnika
5.2.6.  Stałość częstotliwości nadajnika
5.3.     Odbiornik
5.3.1.  Odmiany wykonań
5.3.2.  Pobór prądu
5.3.3.  Czułość odbiornika
5.3.4.  Częstotliwość znamionowa i pasmo przenoszenia
5.3.5.  Przekaźnik zewnętrzny
5.4.     Przekładnik 

ZALECENIA PROJEKTOWE,  MONTAŻ URZĄDZEŃ TYPU EON-3 W TERENIE    

6.1.   Każde urządzenie EON-3
6.2.   Zasilanie urządzenia EON-3
6.3.   Napięcie zasilania urządzenia EON-3
6.4.   Uszynienie
6.5.   Linki z przepustów izolacyjnych do szyn
6.6.   Maksymalna rezystancja kabla zasilającego urządzenie EON-3
6.7.   Maksymalna rezystancja kabla
6.8.   Odległość między nadajnikiem a odbiornikiem
6.9.   Odległość odbiornika czynnego
6.10. Przy pracy równoległej dwóch urządzeń EON-3
Rys. 3. Usytuowanie skrzyni urządzenia EON-3 

URUCHOMIENIE I REGULACJA URZĄDZENIA EON-3, OKRESOWE KONTROLE I KONSERWACJA    , WYPOSAŻENIE STANOWISKA KONTROLNO - POMIAROWEGO ,  USZKODZENIA I SPOSOBY ICH USUWANIA         

8.1.   Sprawdzenie urządzenia przed uruchomieniem
8.2.   Uruchomienie i regulacja
8.3.   Sprawdzenie bocznikowania
8.4.   Regulacja urządzeń EON-3 pracujących na różnych częstotliwościach nałożonych na siebie

9.      OKRESOWE KONTROLE I KONSERWACJA
10.    WYPOSAŻENIE STANOWISKA KONTROLNO -  POMIAROWEGO
11.   USZKODZENIA I SPOSOBY ICH USUWANIA

OPAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE, TRANSPORT,  WYKAZ CZĘŚCI ZAMIENNYCH                 

SCHEMATY

( UWAGA - SCHEMATY WYŚWIETLAJĄ SIĘ ZAWSZE W NOWYM OKNIE PRZEGLĄDARKI )

rys. 4   Schemat montażowy i połączeń elektrycznych urządzenia EON-3 z torem

rys. 5    Nadajnik MER-111008 /

rys. 5a. Nadajnik  układem zabezpieczenia zasilania przed przepięciami

rys. 6    Odbiornik MER-111025

rys. 6a  Odbiornik układem zabezpieczenia przed przepięciami

Rys. 7.  Schemat montażowy EON-320201

Rys. 8.  Schemat montażowy EON-302202; EON-312201

Rys. 9. Schemat ideowy przekładnika